Deontologie en Tucht van Gereglementeerde Beroepen

De deontologie en de tucht van de gereglementeerde beroepen zijn expertises die verschillende van de partners van het kantoor reeds vele jaren beoefenen, hetzij door het schrijven van artikels over doctrine of rechtspraak, hetzij door het adviseren van orden en verenigingen, hetzij door op te treden als raadsman voor leden van deze beroepen in tuchtprocedures of als neutrale derde om conflicten op te lossen.

Haar partners zijn bijzonder actief geweest in verschillende organen van de advocatuur (stafhouder, voorzitter van internationale verenigingen, leden van raden van advocaten, enz.) Zij worden regelmatig betrokken bij zaken betreffende juridische beroepen (advocaten, notarissen, gerechtsdeurwaarders), medische en paramedische beroepen (artsen, apothekers, psychologen, enz.) en het boekhoudkundig beroep (bedrijfsrevisoren, registeraccountants, enz.).

EXPERTS

Thierry
Bontinck
Georges-Albert
Dal
Marc
Dal