Georges-Albert DAL - Avocat off counsel - DALDEWOLF


Best Lawyers – Lawyer Of The Year – 2020

Georges-Albert Dal is lid van de Brusselse balie (1969). Hij is Of Counsel bij DALDEWOLF.

Georges-Albert is gespecialiseerd in arbitrage, insolventie en vennootschapsrecht.

Hij is ook actief in de deontologie en het tuchtrecht van de gereglementeerde beroepen, een activiteit die een rijke carrière in de advocatuur vervolledigt, met name als voorzitter van de Brusselse balie en voorzitter van de Europese Orde van advocaten (CCBE). Hij is een erkend specialist in insolventieprocedures, een vak dat hij aan de universiteit heeft gedoceerd, samen met financieel recht en de deontologie van juridische beroepen. Hij wordt regelmatig aangesteld als arbiter in nationale en internationale arbitrage, zijn geliefkoosd onderwerp waarin hij een van de referentieauteurs in België is.

Hij is hoofdredacteur van het juridisch tijdschrfijt Journal des tribunaux.

BELANGRIJKSTE EXPERTISES

 • Arbitrage
 • Deontologie en tuchtprocedures
 • Recht van ondernemingen in moeilijkheden
 • Financieel recht

ACTIVITEITEN EN LIDMAATSCHAP

 • Lid van de balie te Brussel en van de afdeling buitenlandse advocaten van de balie te Genève
 • Professor emeritus van de UCLouvain
 • Voormalig voorzitter van de balie van Brussel, voormalig voorzitter van de Federatie van Europese balies (FBE) en voormalig voorzitter van de Raad van Europese balies en advocatenkantoren (CCBE)
 • Voormalig voorzitter van de tuchtraad van het Hof van beroep te Brussel
 • Voorzitter van de “Cellule de coordination en matière disciplinaire” van Avocats.be.
 • Lid en administrateur van CEPANI
 • Hoofdredacteur van het juridisch tijdschrift Journal des tribunaux

OPLEIDING

 • Licenciaat in economisch recht, ULB (1967)
 • Doctor in de rechten, ULB (1966)

RECENTE BIJDRAGEN

Boeken

 • « Advocatentuchtrecht », geschreven met Jo Stevens, Wolters Kluwer/Larcier, Mechelen, 2022, 372 p. Ook in het Frans: « Droit disciplinaire des avocats », geschreven met Jo Stevens, Larcier/Wolters Kluwer, Bruxelles, 2022, 269 p.
 • « L’arbitrage en droit belge et international », Deel I – « Le droit belge », 3e ed, Brussel, Bruylant, 2015, 784 blz. (met G. Keutgen, M. Dal en G. Matray)

Artikels

 • « Renaud de Briey, président du conseil de discipline », in « In memoriam Dominique Jossart et Renaud de Briey », p. 61, Anthemis, Limal, 2022.
 • « La Cour constitutionnelle belge et le secret professionnel de l’avocat », in L’Observateur de Bruxelles, 2022/3, n°129, p. 33 à 37.
 • « Blanchiment d’argent : obligation de dénonciation de soupçons et secret professionnel de l’avocat », in « The Future of Legal Europe : Will We Trust in It ? Liber Amicorum in Honour of Wolfgang Heusel », p. 141, Springer, Cham, 2021.
 • « Le statut, le rôle et la déontologie des praticiens de l’insolvabilité », avec B. Inghels, in Regards croisés sur le statut, le rôle et la déontologie du mandataire de justice, blz. 7, CUP n° 200, Anthémis, Liège, 2020
 • « La discipline des avocats après les lois « pots-pourris », in Liber amicorum Patrick Henry, blz. 603, Larcier, Brussel, 2019
 •  « Napoléon, inventeur malgré lui du barreau moderne », in Journal des tribunaux, 2018, blz. 60
 • « Le Code judiciaire et le barreau », in Journal des tribunaux, 2017, blz. 621
 •  « La discipline des avocats. Chronique de jurisprudence 2012 – 2016 », met F. Bruyns, M. Ghislain, X. Grognard, E. Thiry en A. Vergauwen, in Journal des tribunaux, 2017, blz. 493-517
 •  « L’avocat et la CEDH : une nouvelle étape avec l’arrêt Morice », in Today’s Lawyer, 2016, blz. 16
 • « L’arrêt du 6 décembre 2013 du Tribunal fédéral suisse et le droit de l’Union européenne »,  met A. Guillerme, in Juriste, tijdschrift van de Union internationale des avocats, n° 2015.2, blz. 45
 • Commentaar bij drie scheidsrechterlijke uitspraken, betreffende het definitieve karakter van een uitspraak en de kosten van arbitrage, met S. Davidson, in Recueil de sentences arbitrales du Cepani – Questions procédurales, Bruylant, Brussel, blz. 296
 •  « En relisant Christine Matray dans le Journal des tribunaux », in Contestation, combats et utopies – Liber amicorum Christine Matray, Larcier, Brussel, 2015, blz. 63
 • « L’efficacité de l’arbitrage », met G. Keutgen, in Droit économie et valeurs – Hommage à Bernard Remiche, Larcier, Brussel, 2015, blz. 635