DALDEWOLF IN DE DRC

Wij staan u bij naar succes in de Democratische Republiek Congo (DRC) en Centraal en West-Afrika.

DALDEWOLF IN DE DRC

Wij staan u bij naar succes in de Democratische Republiek Congo (DRC) en Centraal en West-Afrika.

Over DALDEWOLF

Download brochure

ADVOCATEN DIE GESPECIALISEERD ZIJN IN OHADA-WETGEVING

Het advocatenkantoor DALDEWOLF, opgericht in Brussel in 1958, heeft een OHADA Desk ontwikkeld waarvan de advocaten zowel in Kinshasa (sinds 2018) als in Brussel werken. Deze advocaten zijn ofwel lid van de Congolese balie, ofwel lid van de Belgische balie, ofwel van beide, zoals Patrick De Wolf, die zowel lid is van de balie van Brussel (1986) als van Kinshasa/Matété (2020).

De advocaten van de OHADA Desk hebben zo een geïntegreerde praktijk opgezet tussen hun kantoren in Kinshasa (DRC) en Brussel (België), waardoor ze hun cliënten een buitengewone slagkracht bieden op het gebied van efficiëntie voor alle zaken die betrekking hebben op het OHADA-recht, met name in de Democratische Republiek Congo.

Deze advocaten bieden juridische bijstand aan diverse klanten (multinationals, MKB, start-ups, NGO’s, internationale instellingen, publieke en semi-publieke entiteiten, investeringsfondsen, Afrikaanse diaspora in Europa en Europese diaspora in Afrika).

Ze vormen een multidisciplinair team (OHADA-recht, vennootschapsrecht, belastingrecht, mijnrecht, mededingingsrecht, publiek-private samenwerking en overheidsopdrachten, IP/IT, geschillenbeslechting & MARD).

Hun werkterreinen zijn voornamelijk gerelateerd aan het bedrijfsleven en bedrijfsactiviteiten in de klassieke interventiegebieden van het kantoor, inclusief het verkrijgen van vergunningen en vergunningen voor bepaalde activiteiten (mijnbouw, olie en gas, energie, bank- en financiële diensten, telecommunicatie, landbouw) en het beheer van gerechtelijke geschillen of via arbitrage (CCJA, ICC, UNCITRAL) en bemiddeling.

Bovendien voert DALDEWOLF regelmatig consultancy-opdrachten uit voor staten of donoren in Afrika, bijvoorbeeld op het gebied van auditing en herziening van wetten en voorschriften, schuldheronderhandelingen en begeleiding van grote projecten, enz.

Tot slot, met de nadruk op het leveren van pragmatische en praktische diensten aan hun klanten, vertrouwt DALDEWOLF in Afrika niet alleen op hun kantoor in Kinshasa, maar ook op een netwerk van advocatenkantoren (met name het ABLE Network | Club 54-netwerk, aanwezig in meer dan 40 Afrikaanse landen), accountants en sectorale consultants (mijnbouw, landbouw, milieu, financiën, enz.), dat in de loop der jaren is opgebouwd.

ADVOCATENKANTOOR IN DE DRC SINDS 2018

DALDEWOLF staat bekend om zijn kennis en ervaring, van meer dan 20 jaar, van de Afrikaanse juridische en economische markt. Onze praktijk is continentaal, met een bijzonder sterke expertise in het gebied van de Grote Meren (DRC, Rwanda, Burundi) en in West-Afrika.

Ons kantoor heeft een vestiging geopend in Kinshasa, dat al snel een onmisbare referentie is geworden in de DRC. De opening van het kantoor in Kinshasa is het hoogtepunt van de decennialange ervaring en deskundigheid die sommige leden van het kantoor hebben met de markt en de juridische en zakelijke cultuur in de DRC. Onze advocaten waren met name pioniers ten tijde van de toetreding van de DRC tot de OHADA. Deze internationaal erkende ervaring wordt gecombineerd met de arbitrage expertise van het kantoor.

Ons kantoor in Kinshasa verleent juridische bijstand aan een breed cliënteel (multinationals, KMO’s, startende ondernemingen, NGO’s, internationale instellingen, publieke en parapublieke entiteiten, investeringsfondsen, Afrikaanse diaspora in Europa en Europese diaspora in Afrika).

Het team in ons kantoor in Kinshasa is multidisciplinair (OHADA-recht, vennootschapsrecht, belastingen, mijnbouwrecht, mededinging, PPP en overheidsopdrachten, IP/IT, procesvoering & ADR). De advocaten van ons kantoor in Kinshasa ook deel uit van onze OHADA Desk (samengesteld uit advocaten die zowel in Brussel als in Kinshasa gevestigd zijn).

Haar praktijk heeft vooral betrekking op de aspecten van het zakenleven en de traditionele gebieden waarin ondernemingen actief zijn, met inbegrip van het verkrijgen van vergunningen voor bepaalde activiteiten (mijnbouw, koolwaterstoffen, energie, bankwezen en financiële diensten, telecommunicatie, landbouw) en het beheer van gerechtelijke of arbitragegeschillen (CCJA, ICC, UNCITRAL) en bemiddeling.

Daarnaast voert ons kantoor regelmatig consultancy-opdrachten uit voor staten of investeerders in Afrika, bijvoorbeeld audits van wet- en regelgeving, heronderhandeling van schulden, ondersteuning van grote projecten, enz.

Ten slotte verleent ons kantoor in Kinshasa  ook pro-deo diensten, op selectieve basis voor bepaalde NGO’s, verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen, met name op het gebied van gezondheid, milieu, duurzame ontwikkeling en ondernemerschap.

Om haar cliënten pragmatische diensten ter plaatste te kunnen aanbieden, steunt ons kantoor in Afrika niet alleen op haar vestiging te Kinshasa, maar ook op een netwerk van advocatenkantoren (met name het ABLE-netwerk Club 54, dat in meer dan 40 Afrikaanse landen aanwezig is), professionals en consultants in verschillende sectoren (mijnbouw, landbouw, milieu, financiën, enz.), dat in de loop der jaren is opgebouwd.

EEN ALLES-IN-ÉÉN OPLOSSING VOOR CORPORATE & PROJECT FINANCE

DALDEWOLF en haar kantoor in Kinshasa bieden klanten advies en bijstand op het gebied van bedrijfsfinanciering (Corporate Finance) enbijde structurering van projectfinanciering (Project Finance),  met name in de mijnbouw-, energie– en infrastructuursector in de Democratische Republiek Congo.

DALDEWOLF biedt haar klanten een service op basis van het concept “one-stop shopping”. Met andere woorden, wij zorgen voor het beheer van het project, inclusief het toezicht op en de coördinatie van de verschillende stakeholders in de transactie (accountants, consultants, financiers, taxateurs, etc.). Naast meer gemak voor de klant, maakt het concept van “one-stop shopping” een grotere efficiëntie in de uitvoering van een project mogelijk.

DALDEWOLF heeft ook een pool van experts opgezet (waaronder zowel eigen gespecialiseerde advocaten als externe consultants) om professionele diensten te verlenen (consultants, advocaten, accountants,  octrooigemachtigden, taxateurs, investeringsbanken, – betrokken bij een bedrijfs- of projectfinancieringstransactie – ten opzichte van kopers / verkopers / licentiehouders, regelgevers en andere autoriteiten).

 • De toegevoegde waarde van DALDEWOLF in Corporate Finance en/of Project Finance projecten bestaat uit een unieke combinatie van:
 • Diepgaande kennis van de mijnbouw-, energie- en infrastructuursectoren in de Democratische Republiek Congo;
 • Onze juridische en fiscale expertise, waaronder OHADA-recht;
 • Een strategische visie;
 • Creativiteit (een off-the-beaten-path aanpak); en
 • Een uitgebreid netwerk van contacten op het hoogste niveau in de Democratische Republiek Congo;
 • Het nastreven van een doelstelling voor waardecreatie.

CORPORATE FINANCE

DALDEWOLF begeleidt en adviseert haar klanten op het gebied van Corporate Finance,met name bij transacties waarbij bestaand kapitaal wordt gebruikt en nieuw kapitaal wordt opgehaald om nieuwe projecten en bedrijven tecreëren, te ontwikkelen en te laten groeien, en om andere bedrijven over te nemen.  Corporate Finance transacties leiden vaak tot het creëren van nieuwe kapitaalstructuren en/of een verandering van eigenaar.

De soorten Corporate Finance activiteiten waarvoor DALDEWOLF haar klanten in de DRC kan bijstaan zijn als volgt:

 • Fusies en overnames (M&A) en spin-offs waarbij particuliere bedrijven betrokken zijn;
 • Fusies, splitsingen en overnames van overheidsbedrijven, met inbegrip van de omzetting van overheidsbedrijven in particuliere ondernemingen;
 • Herfinanciering;
 • Raankopen van ondernemingen door leidinggevenden, overnames van ondernemingen, divisies of dochterondernemingen – meestal ondersteund door particulier kapitaal;
 • Mkapitaalobilisatie door de uitgifte van aandelen, schuldbewijzen, hybriden van beide en daarmee verband houdende effecten voor de herfinanciering en herstructurering van vennootschappen;
 • Notering van bedrijfseffecten aan een erkende effectenbeurs door middel van een beursgang;
 • Financiering en structurering van joint ventures;
 • Structurering van infrastructuurfinanciering;
 • Adviseren over publiek-private samenwerkingen en privatiseringen;
 • Structureren van kapitaalinzameling voor investeringsfondsen die gespecialiseerd zijn in bedrijven, zoals private equity, durfkapitaal, schulden, vastgoed en infrastructuurfondsen;
 • Esecundaire overdracht van aandelen, hetzij door middel van een onderhandse plaatsing, hetzij via andere emissies op een aandelenmarkt, met name wanneer zij verband houden met een van de hierboven genoemde transacties;
 • Mobilisering en herstructurering van de particuliere schuld van ondernemingen of schuldfondsen.

De door DALDEWOLF opgezette pool van deskundigen kan de volgende professionele diensten verlenen:

 • Projectdiensten, d.w.z. de richting, coördinatie en toezicht van de verschillende dienstverleners;
 • Beoordeling van de lokale regelgeving voor buitenlandse investeringen;
 • Hulp bij het opstellen van het financieel plan;
 • Alle juridische, boekhoudkundige en fiscale aspecten;
 • Bijstand bij het verkrijgen van alle benodigde vergunningen, vergunningen en vergunningen van de autoriteiten (investeringen, antitrust, enz.);
 • Onderhandelingen met banken en investeerders;
 • Opstellen van alle contracten, intentieverklaringen, akten en andere contractuele documenten.

PROJECT FINANCE

De projectfinancieringstechniek bestaat uit de financiering van infrastructuur, industriële projecten of openbare diensten door middel van een financiële structuur zonder verhaal of beperkte verhaalsmogelijkheden. De schuld en het eigen vermogen die worden gebruikt om het project te financieren, worden terugbetaald uit de kasstromen die door het project worden gegenereerd. De activa, rechten en belangen in het project garanderen de schuld. De projectfinancieringstechniek is vooral interessant voor de particuliere sector, omdat bedrijven grote projecten buiten de balans kunnen financieren.

De klanten van DALDEWOLF  kunnen elke partij zijn die betrokken is bij de projectfinanciering, of het nu gaat om de projecteigenaar zelf, de toegegeven autoriteit, een koper van de productie (“offtaker”), een investeerder, een bank, een leasemaatschappij of een andere hoofdrolspeler.

De door DALDEWOLF opgerichte pool van experts kan devolgende pre-sessional services leveren:

 • Projectdiensten, d.w.z. de leiding, coördinatie en toezicht van de verschillende dienstverleners (consultants, advocaten, accountants, octrooigemachtigden, taxateurs, investeringsbanken, – betrokken bij een bedrijfs- of projectfinancieringstransactie – ten opzichte van kopers/verkopers/licentiehouders, regelgevers en andere autoriteiten);
 • Alle juridische, fiscale en boekhoudkundige aspecten met betrekking tot het project;
 • Opstellen van alle contracten, intentieverklaringen en andere contractuele documenten;
 • Beoordeling van de lokale regelgeving voor buitenlandse investeringen;
 • Hulp bij het opstellen van het ondernemingsplan en het financieel plan;
 • Bijstand bij onderhandelingen over hetverlenen van een concessie;
 • Bijstand bij het verkrijgen van alle noodzakelijke vergunningen, vergunningen en vergunningen van de autoriteiten (investeringen, antitrust, bouw, zonering, enz.);
 • Onderhandelingen met offtakers,leasemaatschappijen, banken en investeerders;
 • Beoordeling en validatie van technologie;
 • Financiële evaluatie van technologieën op verzoek van hun eigenaars;
 • Risicobeheer (identificatie, toewijzing en dekking van restrisico’s);
 • Alle andere aangelegenhedenin verband met de financiering van projecten.

ADVOCAAT GESPECIALISEERD IN MIJNBOUW- EN STEENBRUCHTRECHT

De advocaten van het kantoor in Kinshasa vertegenwoordigen en adviseren investeerders bij hun mijnbouwprojecten (voornamelijk koper, kobalt, goud en diamant) en mijnbouwtransacties in Afrika, voornamelijk in de Democratische Republiek Congo (DRC). Het kantoor staat mijnexploitanten bij in alle stadia van hun activiteiten (exploratie, exploitatie, commercialisering, transport, leaseback, verwijdering, sanering). Het kantoor helpt ook onderaannemers in de mijnbouw om te voldoen aan het Congolese wettelijke kader voor onderaanneming.

Deze bijstand betreft eveneens de dagelijks juridische administratie op het gebied van belastingen en parafiscaliteit, de naleving van internationale en nationale normen (VN, EU, OESO, EITI, ICGLR, enz.) en op de klassieke gebieden van het ondernemingsrecht, zoals arbeidsrecht, contractenrecht, vennootschapsrecht en zekerhedenrecht.

De Betekenis van de DRC

De Democratische Republiek Congo (DRC) heeft zowel geografisch als economisch een centrale positie in Afrika. Het land is rijk aan ongelofelijke natuurlijke hulpbronnen, waaronder mineralen zoals kobalt, koper en diamant, evenals uitgestrekte reserves aan vruchtbare grond. Ondanks deze potentie blijft de Congolese economie grotendeels onderontwikkeld in vergelijking met haar potentieel, en staat ze voor structurele uitdagingen zoals een gebrek aan infrastructuur. Als deze obstakels echter overwonnen zouden worden, zou de DRC een significante rol kunnen spelen in de mondiale economie als belangrijke leverancier van essentiële grondstoffen voor vele industrieën.

Op milieugebied herbergt de DRC een belangrijk deel van het op een na grootste tropische regenwoud ter wereld, het Congo-bekken, dat ook wel bekendstaat als de “long van Afrika”. Deze regio is van cruciaal belang voor de wereldwijde biodiversiteit en fungeert als een essentiële koolstofput voor het klimaatevenwicht. Het behoud van dit kostbare natuurgebied is essentieel om de biologische diversiteit te behouden en bij te dragen aan de strijd tegen klimaatverandering. Echter, illegale ontbossing, niet-gereguleerde mijnbouw en andere menselijke activiteiten bedreigen dit kwetsbare ecosysteem. Met behouds- en duurzaamheidsmaatregelen op hun plaats kan de DRC een belangrijke rol spelen in wereldwijde inspanningen voor milieubescherming.

De Democratische Republiek Congo heeft ook een belangrijke positie binnen de wereldwijde Franssprekende gemeenschap. Als het meest bevolkte Franstalige land in Sub-Saharaans Afrika speelt de DRC een sleutelrol in het bevorderen van de Franse taal en de Franse cultuur op het continent. Haar centrale geopolitieke positie en economische potentie maken haar tot een invloedrijke speler binnen de Franssprekende wereld, die bijdraagt aan de taalkundige en culturele diversiteit binnen deze mondiale gemeenschap. Het bevorderen van de Franse taal in de DRC draagt bij aan het versterken van banden tussen Franstalige landen en bevordert culturele, educatieve en economische uitwisselingen op internationaal niveau.

LAATSTE NIEUWS

REALISATIES

 • In 2022 trad DALDEWOLF op als adviseur van een bankenconsortium voor de herfinanciering van een mijnbouwproject in de Democratische Republiek Congo (± 600 miljoen USD). Dit dossier vereiste intensief werk in samenwerking met Engelse, Amerikaanse en Congolese advocaten.
 • In 2022 handelde DALDEWOLF als Belgisch vertegenwoordiger van een Congolese bank, met veel Belgische minderheidsaandeelhouders, in het kader van een kapitaalverhoging en een aanbod aan de minderheidsaandeelhouders.
 • In 2021 en 2022 trad DALDEWOLF op als adviseur van de minderheidsaandeelhouder (20%) van een industrieel bedrijf in de Democratische Republiek Congo in verband met de herstructurering van de multijurisdictionele financiering van de joint venture (de belangrijkste geldschieters waren de IFC en de Bank of Commerce and Development of Eastern and Southern Africa) (totaal financieringsbedrag: 160 miljoen USD).
 • In 2021 adviseerde DALDEWOLF een in de Democratische Republiek Congo gevestigd bedrijf en zijn Europese meerderheidsaandeelhouder voor hun herkapitalisatie. De IFC en de Democratische Republiek Congo zijn minderheidsaandeelhouders van het bedrijf (herfinancieringsbedrag: 60 miljoen USD).
 • In 2021 was DALDEWOLF betrokken als lokale adviseur (DRC) (samen met een toonaangevend internationaal advocatenkantoor) voor een bedrijf actief in de energiesector in verband met kredietfaciliteiten verstrekt door een ontwikkelingsbank (transactiebedrag: ± 10 miljoen USD). In dit kader heeft DALDEWOLF de volgende overeenkomsten herzien of opgesteld: Onshore Account Bank Agreement, Onshore Account Pledge, Movables Pledge, Offshore Account Bank Agreement, Offshore Bank Account Charge, Assignment of Receivables en Subordination Agreement.
 • 2020/2021: Bijstand aan een groep Europese investeerders in de hydropowersector in de Democratische Republiek Congo (financiering van 3 mini-netwerken), inclusief de herziening van OHADA-contracten voor financiering (90 miljoen USD).

RANKINGS

Global Chambers – General Business Law – Band 2 – Congo Democratic Republic of Congo – Global 2023
What the team is known for
DALDEWOLF has significant expertise in the DRC, with considerable knowledge of OHADA law. Its expertise also extends to project development and financing in the energy and natural resources and infrastructure sectors. The team further possesses experience in corporate transactional matters, drawing on resources from its Brussels office as needed.

Notable practitioners
Brussels-based Patrick De Wolf possesses expertise in OHADA, corporate law, and arbitration. He has a strong track record in renewable energy, investment projects and construction, and a longstanding reputation for his involvement in the DRC.’

KANTOREN

DALDEWOLF
4972 Avenue de la Vallée
Résidence “Prestige”
Kinshasa/Gombe R.D. Congo

EMAILADRES

info.rdc@daldewolf.com

Telefoon/WhatsApp

Patrick De Wolf, Managing Partner
Téléphone & WhatsApp: +32 475 42 07 08

Daniel Djedi Djongambolo Ohongé, Counsel
Telefoon+WhatsApp: + 243 891 592 628

Laetitia De Smet, Partner
Telefoon+WhatsApp: +32 496 06 47 53

DALDEWOLF Kinshasa 2022

DALDEWOLF in de DRC – Wil je lid worden van ons team?

Ook in Kinshasa is DALDEWOLF altijd op zoek naar getalenteerde advocaten om zich bij het kantoor aan te sluiten: spontane sollicitaties.

Als je op zoek bent om deel uit te maken van een advocatenkantoor waar je met trots je ware persoonlijkheid kunt laten zien, nodigen we je uit om vandaag nog te solliciteren. De toewijding van DALDEWOLF aan diversiteit, rechtvaardigheid en inclusie betekent dat wij je identiteit waarderen, ongeacht wie je bent en welke weg je hebt afgelegd om hier te komen. DALDEWOLF zet zich in voor gelijke kansen op het gebied van werkgelegenheid, ongeacht ras, kleur, afkomst, religie, geslacht, nationale afkomst, seksuele geaardheid, leeftijd, burgerschap, burgerlijke staat, handicap of genderidentiteit. We weten dat diversiteit in perspectieven, achtergronden, interesses en vaardigheden essentieel is om juridisch advies van hoge kwaliteit te bevorderen dat ten dienste staat van de hele samenleving. Als je kunt bijdragen aan het succes van ons kantoor en er plezier in kunt vinden, kijken we ernaar uit om je te ontmoeten! Solliciteer vandaag nog voor elke rol die de volgende geschikte stap lijkt in je carrière, ongeacht de criteria die we hebben vermeld.