INTERNATIONALE DESKS

OHADA Desk

DALDEWOLF heeft een OHADA Desk opgericht, waarvan de advocaten zowel in Brussel als in Kinshasa gevestigd zijn.

Onze OHADA Desk zorgt voor een grensoverschrijdende verbinding tussen onze kantoren in Brussel en Kinshasa, waardoor het team in staat is om cliënten efficiënt bij te staan in alle gevallen waarin het OHADA-recht een rol speelt, met name in de Democratische Republiek Congo.

De OHADA-wetgeving beoogt de harmonisatie van het handelsrecht binnen de OHADA-zone (momenteel 17 Afrikaanse staten).

Op 17 oktober 1993 hebben verschillende Afrikaanse staten het OHADA-Verdrag gesloten. Op 13 juli 2012 is de Democratische Republiek Congo toegetreden tot het OHADA-Verdrag.

Het Verdrag maakte de oprichting mogelijk van instellingen die de  pilaren van het OHADA-netwerk vormen: het Gemeenschappelijk Hof van Justitie en Arbitrage (CCJA), dat in Abidjan is gevestigd; het Permanent Secretariaat, de Raad van Ministers, alsmede de opleidingsschool (ERUSMA). Deze instellingen hebben zelf een uniforme wet opgesteld die een brede waaier van onderwerpen omvat, o.a. algemeen handelsrecht, vennootschapsrecht, zekerheidsrecht, incassorecht, recht voor ondernemingen in moeilijkheden, arbitragerecht en vervoerrecht.

Het OHADA-recht sluit nauw aan bij het Belgische en het Franse recht, aangezien vele Belgische en Franse juristen hebben deelgenomen aan de ontwikkeling van het OHADA-recht.

EXPERTS

Romain
Battajon
Patrick
De Wolf
Fabian
Tchékémian

Global Chambers – BUSINESS LAW DEPARTMENT CONGO DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO – BAND 2 – 2020
‘DALDEWOLF has significant expertise in the DRC, with significant knowledge of OHADA law. Its expertise also extends to project development and financing in the energy and natural resources and infrastructure sectors. The team also possesses experience in corporate transactional matters, drawing on resources from its Brussels office as needed. Romain Battajon is a key contact at the firm.’

Global Chambers – BUSINESS LAW DEPARTMENT CONGO DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO – BAND 2 – 2019
‘The desk advises on a broad range of transactional mandates across the African continent. Sources appreciate that the team “has a good network and contacts in African markets, and an understanding of African legal matters.” Patrick DE WOLF heads the desk and is a key point of contact for clients.’