Internationale desks

Italië Desk

De Italië Desk van het kantoor, waarvan de leden vertrouwd zijn met de geest en de cultuur van het Italiaanse zakenleven, verleent juridische bijstand, in het Italiaans, aan Italiaanse ondernemingen die in België actief zijn of zich daar wensen te vestigen.

Het team beschikt over specifieke vaardigheden die beantwoorden aan de noden van de cliënten in de volgende gebieden: commerciële bemiddeling (agentschap, distributie, franchising, commissies), internationale verkoop, licentieovereenkomsten, overname en oprichting van vennootschappen (met inbegrip van gemeenschappelijke dochterondernemingen met aandeelhoudersovereenkomsten), bijstand aan startende ondernemingen, enz.

Het team verleent eveneens bijstand in  de belangrijke sectoren van de Italiaanse economie zoals de levensmiddelen-, farmaceutische, mode- en meubelindustrie en de industrie. De advocaten van de Italië Desk leveren advies en staan hun cliënten bij in procedures voor gerechtelijke instanties waarbij zij steeds de voorkeur geven aan  alternatieve geschillenbeslechting.

De Italië desk werkt nauw samen met cliënten en hun Italiaanse advocaten om de juiste juridische instrumenten of strategieën toe te passen die het best aansluiten bij de belangen van onze cliënten.

Met de steun van een uitgebreid netwerk van onafhankelijke advocatenkantoren in heel Italië, staan de leden van de Italië Desk ook Belgische ondernemingen bij die in Italië actief zijn.

EXPERTS

Dominique
Bogaert
Patrick
Van Leynseele
Samuel
BELOTTI