INTERNATIONALE DESKS

US Desk

Wat de dossiers met grensoverschrijdend aspecten betreft, hecht het kantoor bijzonder belang aan de handelsbetrekkingen met de Verenigde Staten en Canada.

Om de Noord-Amerikaanse ondernemingen bij te staan die in België actief zijn of zich er willen vestigen, zijn de advocaten van de US Desk vertrouwd met de Noord-Amerikaanse zakengeest en -cultuur, maar ook met de gewoonten en reflexen die aan de Angelsaksische praktijk verbonden zijn.

Drie van onze advocaten zijn lid van de balie van New York.

De bijzondere vaardigheden van de advocaten van de US Desk omvatten het opstellen van overeenkomsten in materies die van belang zijn voor de meeste Noord-Amerikaanse cliënten (distributie-, agentuur- en licentieovereenkomsten, fusies en overnames, bedrijfsfinanciering, oprichting van vennootschappen, gemeenschappelijke dochterondernemingen met aandeelhoudersovereenkomsten, start-ups, enz.) en tussenkomst in geschillen (waarbij zoveel mogelijk de voorkeur wordt gegeven aan alternatieve wijzen van geschillenbeslechting).

In dit kader werkt het kantoor nauw samen met cliënten en hun Noord-Amerikaanse advocaten. Deze samenwerking is van essentieel belang om de juiste rechtsinstrumenten toe te passen.

De leden van de US Desk staan ook Belgische ondernemingen bij die actief zijn in Amerika, en steunen daarbij op een groot netwerk van advocatenkantoren in de betrokken steden, staten of provincies. Het kantoor heeft geen exclusieve relatie met enig Noord-Amerikaans advocatenkantoor en staat cliënten derhalve uitsluitend bij op basis van hun belangen. Gezien het kantoor deel uitmaakt van het GGI-netwerk, kan zij bijstand van de beste juridische en boekhoudkundige specialisten garanderen.

EXPERTS

Marc
Dal
Xavier
VAN der MERSCH
Patrick
Van Leynseele