CHINA DESK | 中国业务部

Wij staan u bij naar succes in China en België.

CHINA DESK | 中国业务部

Wij staan u bij naar succes in China en België.

Internationale desks

Download brochure

China Desk biedt juridische bijstand bij projecten, transacties, contracten en geschillen die Belgische en Chinese partijen betrekken. 达德中国事务部为涉及比利时或中国的项目、交易和合同提供法律支持

Van China naar België/EU:

中国对比利时/欧盟投资:

DALDEWOLF biedt Chinese investeerders een one-stop-service voor hun investeringen in België:

 • toegangsadvies
 • structurering van de investering
 • bedrijfsopzet
 • kennisgeving van BDI-screening
 • commerciële contracten
 • overname en joint venture
 • aannemen en ontslaan
 • internationale mobiliteit
 • fiscale optimalisatie
 • vastgoed- en bouwrecht
 • geschillen en arbitrage
 • EU-recht
我们为中国投资者在比利时和欧盟的投资提供一站式的法律服务:

 • 投资咨询
 • 投资法律架构
 • 公司设立
 • 外国直接投资审查
 • 商业合同
 • 兼并、收购以及合资企业
 • 雇用和解雇
 • 国际人员流动
 • 税收优化
 • 房地产和建筑法
 • 诉讼和仲裁
 • 欧盟法律

Van België naar China:

比利时对中国投资:

DALDEWOLF werkt, op niet-exclusieve basis, samen met betrouwbare advocatenkantoren in China en verlenen diensten aan Belgische bedrijven op het gebied van:

 • Corporate (oprichting, investeringsadvies)
 • buitenlandse directe investeringen (WFOE, JV)
 • geschillenbeslechting (arbitrage)
在非独家的基础上,我所与中国可靠的律师事务所合作,为比利时公司投资中国提供以下服务:

 • 公司相关(设立、投资咨询)
 • 外商直接投资(外商独资企业、合资企业)
 • 争端解决(仲裁)
De China Desk wordt geleid door Xiufang (Ava) Tu en heeft een team van interne juridische experten die Mandarijn, Nederlands, Frans, Engels, Duits, Albanees en Italiaans spreken.

Bovendien werkt het China Desk van DALDEWOLF nauw samen met advocatenkantoren in China en andere China Desks van advocatenkantoren in andere Europese landen.

Tot slot is het China Desk van DALDEWOLF lid van de Association of Chinese Lawyers in Europe.

中国业务部的负责人是涂秀芳律师(Ava)(链接)。该法律专家团队的工作语言为普通话、荷兰语、法语、英语、德语、阿尔巴尼亚语和意大利语等

达德中国业务部与中国的律师事务所以及欧洲其它国家律所的中国业务部有着密切的合作

比利时达德律师事务所是欧洲华人律师协会的成员之一

EXPERT | 专家

AVA (XIUFANG) TU

NIEUWS, ARTIKELEN EN PUBLICATIES | 最新发表

REALISATIES | 近期案件

Een Chinees consortium bijgestaan bij de verkoop van alle aandelen van Lingang Overseas Zeebrugge Modern Industrial Park Development Company. 协助一家中国国有企业出售临港海外泽布吕赫现代产业园开发公司的全部股份
5ELEM groep bijgestaan in verband met de verwerving van meerderheidsaandelen in NordiTube Technologies SE, een wereldwijd toonaangevende technologieleverancier voor renovatie van sleufloze buizen. 协助5ELEM集团收购NordiTube Technologies SE多数股份,该公司为全球领先的非开挖管道修复技术供应商
Stond een Chinese hi-tech groep bij in de herstructurering van haar Europese holding in België, inclusief alle dochterondernemingen in Europa. 协助一家中国高科技集团重组其在比利时的欧洲控股公司,包括在欧洲的所有子公司
Begeleiding van een Chinese logistieke groep bij de overname van de business unit van een Belgisch bedrijf en de overdracht van alle werknemers. 协助一家中国物流集团接管一家比利时公司的业务并转移所有员工
Verrichtte juridische due diligence op meerdere Belgische dochterondernemingen van Chinese groepen en gaf juridische adviezen in het kader van de beursgang door hun Chinese aandeelhouders. 对多家中国企业在比利时的子公司进行法律尽职调查,并为其中国股东IPO上市出具比利时法律意见
Adviseert regelmatig de Belgische dochterondernemingen van Chinese groepen over dagelijkse juridische kwesties, zoals werkgelegenheid, corporate governance, commerciële contracten of lokale geschillen. 经常为中国企业的比利时子公司提供日常法律事务的咨询,如雇佣与解雇、公司治理、商业合同或当地诉讼
Regelmatige one-stop shop voor de oprichting van meerdere bedrijven, NGO’s en non-profit organisaties. 经常为多家公司、非政府组织和非营利组织的注册提供一站式服务