Juridische informatie

DALDEWOLF BV – Advocaten

Maatschappelijke zetel : Louizalaan 81, 1050 Brussel
RPR Brussel : 0439.842.936

De informatie op deze pagina is een eenvoudige beschrijving van het advocatenkantoor DALDEWOLF BV. Deze pagina bevat geen juridisch advies.

Deze website en de inhoud ervan zijn eigendom van DALDEWOLF BV. De namen, logo’s en afbeeldingen zijn eigendom van DALDEWOLF BV en de leden van vennootschap en mogen op geen enkele wijze worden gebruikt of gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DALDEWOLF BV. Alle verzoeken in dit verband moeten worden gericht aan info@daldewolf.com.

Deze website, met inbegrip van deze wettelijke beschrijving, is onderworpen aan het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd in geval van een geschil met betrekking tot de site.

De DALDEWOLF-site en de wettelijke vermeldingen kunnen regelmatig worden aangepast en gewijzigd. De lezer wordt verzocht hierop te letten wanneer hij de site bezoekt.