Juridische informatie

DALDEWOLF CVBA – Advocaten

Zetel: Louizalaan 81, 1050 Brussel
Ondernemingsnummer: 0439.842.936

De informatie op deze pagina is een eenvoudige beschrijving van het advocatenkantoor DALDEWOLF CVBA. Deze pagina bevat geen juridisch advies.

Deze website en de inhoud ervan zijn eigendom van DALDEWOLF CVBA. De namen, logo’s en afbeeldingen zijn eigendom van DALDEWOLF CVBA en de leden van vennootschap en mogen op geen enkele wijze worden gebruikt of gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DALDEWOLF CVBA.  Alle verzoeken in dit verband moeten worden gericht aan info@daldewolf.com.

Deze website, met inbegrip van deze wettelijke beschrijving, is onderworpen aan het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd in geval van een geschil met betrekking tot de site.

De DALDEWOLF-site en de wettelijke vermeldingen kunnen regelmatig worden aangepast en gewijzigd. De lezer wordt verzocht hierop te letten wanneer hij de site bezoekt.

Menu