Expertise

DALDEWOLF Africa

DRC – Corporate & Project Finance

DALDEWOLF en haar kantoor in Kinshasa bieden klanten advies en bijstand op het gebied van bedrijfsfinanciering (Corporate Finance) enbijde structurering van projectfinanciering (Project Finance),  met name in de mijnbouw-, energie– en infrastructuursector in de Democratische Republiek Congo.

DALDEWOLF biedt haar klanten een service op basis van het concept “one-stop shopping”. Met andere woorden, wij zorgen voor het beheer van het project, inclusief het toezicht op en de coördinatie van de verschillende stakeholders in de transactie (accountants, consultants, financiers, taxateurs, etc.). Naast meer gemak voor de klant, maakt het concept van “one-stop shopping” een grotere efficiëntie in de uitvoering van een project mogelijk.

DALDEWOLF heeft ook een pool van experts opgezet (waaronder zowel eigen gespecialiseerde advocaten als externe consultants) om professionele diensten te verlenen (consultants, advocaten, accountants,  octrooigemachtigden, taxateurs, investeringsbanken, – betrokken bij een bedrijfs- of projectfinancieringstransactie – ten opzichte van kopers / verkopers / licentiehouders, regelgevers en andere autoriteiten).

 • De toegevoegde waarde van DALDEWOLF in Corporate Finance en/of Project Finance projecten bestaat uit een unieke combinatie van:
 • Diepgaande kennis van de mijnbouw-, energie- en infrastructuursectoren in de Democratische Republiek Congo;
 • Onze juridische en fiscale expertise, waaronder OHADA-recht;
 • Een strategische visie;
 • Creativiteit (een off-the-beaten-path aanpak); en
 • Een uitgebreid netwerk van contacten op het hoogste niveau in de Democratische Republiek Congo;
 • Het nastreven van een doelstelling voor waardecreatie.

CORPORATE FINANCE

DALDEWOLF begeleidt en adviseert haar klanten op het gebied van Corporate Finance,met name bij transacties waarbij bestaand kapitaal wordt gebruikt en nieuw kapitaal wordt opgehaald om nieuwe projecten en bedrijven tecreëren, te ontwikkelen en te laten groeien, en om andere bedrijven over te nemen.  Corporate Finance transacties leiden vaak tot het creëren van nieuwe kapitaalstructuren en/of een verandering van eigenaar.

 

De soorten Corporate Finance activiteiten waarvoor DALDEWOLF haar klanten in de DRC kan bijstaan zijn als volgt:

 • Fusies en overnames (M&A) en spin-offs waarbij particuliere bedrijven betrokken zijn;
 • Fusies, splitsingen en overnames van overheidsbedrijven, met inbegrip van de omzetting van overheidsbedrijven in particuliere ondernemingen;
 • Herfinanciering;
 • Raankopen van ondernemingen door leidinggevenden, overnames van ondernemingen, divisies of dochterondernemingen – meestal ondersteund door particulier kapitaal;
 • Mkapitaalobilisatie door de uitgifte van aandelen, schuldbewijzen, hybriden van beide en daarmee verband houdende effecten voor de herfinanciering en herstructurering van vennootschappen;
 • Notering van bedrijfseffecten aan een erkende effectenbeurs door middel van een beursgang;
 • Financiering en structurering van joint ventures;
 • Structurering van infrastructuurfinanciering;
 • Adviseren over publiek-private samenwerkingen en privatiseringen;
 • Structureren van kapitaalinzameling voor investeringsfondsen die gespecialiseerd zijn in bedrijven, zoals private equity, durfkapitaal, schulden, vastgoed en infrastructuurfondsen;
 • Esecundaire overdracht van aandelen, hetzij door middel van een onderhandse plaatsing, hetzij via andere emissies op een aandelenmarkt, met name wanneer zij verband houden met een van de hierboven genoemde transacties;
 • Mobilisering en herstructurering van de particuliere schuld van ondernemingen of schuldfondsen.

De door DALDEWOLF opgezette pool van deskundigen kan de volgende professionele diensten verlenen:

 • Projectdiensten, d.w.z. de richting, coördinatie en toezicht van de verschillende dienstverleners;
 • Beoordeling van de lokale regelgeving voor buitenlandse investeringen;
 • Hulp bij het opstellen van het financieel plan;
 • Alle juridische, boekhoudkundige en fiscale aspecten;
 • Bijstand bij het verkrijgen van alle benodigde vergunningen, vergunningen en vergunningen van de autoriteiten (investeringen, antitrust, enz.);
 • Onderhandelingen met banken en investeerders;
 • Opstellen van alle contracten, intentieverklaringen, akten en andere contractuele documenten.

PROJECT FINANCE

De projectfinancieringstechniek bestaat uit de financiering van infrastructuur, industriële projecten of openbare diensten door middel van een financiële structuur zonder verhaal of beperkte verhaalsmogelijkheden. De schuld en het eigen vermogen die worden gebruikt om het project te financieren, worden terugbetaald uit de kasstromen die door het project worden gegenereerd. De activa, rechten en belangen in het project garanderen de schuld. De projectfinancieringstechniek is vooral interessant voor de particuliere sector, omdat bedrijven grote projecten buiten de balans kunnen financieren.

De klanten van DALDEWOLF  kunnen elke partij zijn die betrokken is bij de projectfinanciering, of het nu gaat om de projecteigenaar zelf, de toegegeven autoriteit, een koper van de productie (“offtaker”), een investeerder, een bank, een leasemaatschappij of een andere hoofdrolspeler.

De door DALDEWOLF opgerichte pool van experts kan devolgende pre-sessional services leveren:

 • Projectdiensten, d.w.z. de leiding, coördinatie en toezicht van de verschillende dienstverleners (consultants, advocaten, accountants, octrooigemachtigden, taxateurs, investeringsbanken, – betrokken bij een bedrijfs- of projectfinancieringstransactie – ten opzichte van kopers/verkopers/licentiehouders, regelgevers en andere autoriteiten);
 • Alle juridische, fiscale en boekhoudkundige aspecten met betrekking tot het project;
 • Opstellen van alle contracten, intentieverklaringen en andere contractuele documenten;
 • Beoordeling van de lokale regelgeving voor buitenlandse investeringen;
 • Hulp bij het opstellen van het ondernemingsplan en het financieel plan;
 • Bijstand bij onderhandelingen over hetverlenen van een concessie;
 • Bijstand bij het verkrijgen van alle noodzakelijke vergunningen, vergunningen en vergunningen van de autoriteiten (investeringen, antitrust, bouw, zonering, enz.);
 • Onderhandelingen met offtakers,leasemaatschappijen, banken en investeerders;
 • Beoordeling en validatie van technologie;
 • Financiële evaluatie van technologieën op verzoek van hun eigenaars;
 • Risicobeheer (identificatie, toewijzing en dekking van restrisico’s);
 • Alle andere aangelegenhedenin verband met de financiering van projecten.

TEAM LEADERS

Patrick
De Wolf
Fabian
Tchékémian
Harold
Wouters

ANDERE TEAMLEDEN

Laetitia
De Smet
Loïs
Dubu
Dodi
Kikunda Pisha
Emmanuel
van NUFFEL d'HEYNSBROECK
Samuel
NZOLANTIMA SANU