SECTOREN

Energie

Het kantoor beschikt over een grote expertise in het domein van energie , ondersteund door een grondig inzicht in het regelgevingskader en een diepgaande economische en technische kennis van de elektriciteits- en gassector. De gespecialiseerde advocaten van het team staan de spelers uit de sector bij in het begrijpen en toepassen van de relevante regels (sectorregulering, mededingingsrecht, staatssteun, verbod op handel met voorkennis en marktmanipulatie (REMIT), handelsrecht (PPA) en administratief recht, enz.)

Het team verleent bijstand aan cliënten voor de bevoegde Belgische regulatoren (CREG, VREG, CWAPE en BRUGEL) en mededingingsautoriteiten (Belgische Mededingingsautoriteit en Europese Commissie)en vertegenwoordigt hen voor het Marktenhof tegen beslissingen van deze regulatoren.

Onze teams treden ook op voor het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER) bij geschillen over het Europese regelgevingskader, netwerkcodes en -richtlijnen, alsook over voorwaarden of methodologieën. Zij komen ook tussen in beroepszaken of prejudiciële vragen die op deze sector betrekking hebben voor het Gerecht of het Hof van Justitie van de Europese Unie.

EXPERTS

Emmanuel van NUFFEL d'HEYNSBROECK
Menu