Marc DAL - Avocat associé - DALDEWOLF

Global Chambers – DISPUTE RESOLUTION: ARBITRATION – Belgium – 2022 
Chambers Europe – DISPUTE RESOLUTION: ARBITRATION – Belgium – 2022
‘Marc Dal of DALDEWOLF is admired for being “excellent in what he does.” He assists clients with liability disputes in a range of sectors.’

Legal 500 – DISPUTE RESOLUTION – 2020
‘Marc Dal knows the ins and outs of the courts and has a reliable sense of judgment. Knows when to be pragmatic and when to be aggressive. A real ally for any general counsel.’


Leaders League – ARBITRATION – Excellent

Leaders League – ARBITRORS – Leading

Leaders League – COMMERCIAL LITIGATION – 2018/2019 – Highly Recommended

Marc Dal is lid van de Brusselse balie (1996). Hij is partner bij DALDEWOLF. Hij is co-hoofd van het team Arbitrage, Complexe Geschillen en Bemiddeling. Hij is ook lid van het team Vennootschapsrecht en Financieel Recht.

Marc is gespecialiseerd in geschillenbeslechting, in procedures voor de rechtbank en in arbitrageprocedures. Hij heeft als raadsman en als arbiter (co-arbiter, enige arbiter of voorzitter) deelgenomen aan meer dan vijftig arbitrageprocedures, zowel institutionele (waaronder ICC, CEPANI) als ad hoc (naar burgerlijk recht, gewoonterecht of internationaal recht). Marc is lid van de Raad van Bestuur van het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie (CEPANI).  Hij treedt regelmatig op in complexe burgerlijke en handelsgeschillen voor de Belgische rechtbanken.

BELANGRIJKSTE EXPERTISES

 • Arbitrage
 • Complexe geschillen
 • Vennootschapsrecht, fusies en overnames
 • Commerciële contracten

ACTIVITEITEN EN LIDMAATSCHAP

 • Lid van de balie te Brussel
 • Lid van de Raad van Bestuur van CEPANI (Belgisch Arbitrage- en Bemiddelingscentrum)
 • Lid van de beroepskamer voor de tuchtraad voor advocaten
 • Professor deontologie aan het opleidingscentrum van de Franse Orde van advocaten bij de balie van Brussel
 • Lid van de redactieraad van het juridisch tijdschrift Journal des tribunaux
 • Voorzitter van Kickcancer (stichting van openbaar nut)
 • Voormalig lid van de Raad van de Brusselse Orde van advocaten (2010-2013),
 • Voormalig secretaris van de orde (2012-2013)
 • Voormalig voorzitter van de Vereniging van Jonge Balies van Brussel (2009-2010)

OPLEIDING

 • Master in vergelijkende rechtswetenschap, New York University School of Law (1995)
 • Licentiaat in de rechten, UCLouvain (1994)

RECENTE BIJDRAGEN

Boeken

 • « L’arbitrage en droit belge et international », Deel I – « Le droit belge », 3ed., Brussel, Bruylant, 2015, 784 blz. (met G.A. Dal, G. Keutgen en G. Matray).
 • « L’amiable composition : un pouvoir et un devoir », in Liber Amicorum Cepani (50 years of solutions), Wolters Kluwer, 2019, blz. 79
 • « Du nouveau en matière de conciliation, médiation et droit collaboratif : la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives des règlements des litiges », met C. Verbruggen, in b-Arbitra, 2018/2, blz. 301
 • « Recueil des règles professionnelles de l’Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles », met F. Bruyns, G. Cruysmans en M. Vlies, Anthemis, Limal, 2019, 708 blz.
 • « L’avocat détaché en entreprise », met F. Bruyns, G. Cruysmans en M. Vlies, in Journal des tribunaux, Brussel, Ed. Larcier, 2019, blz. 66 (706 blz.)
 • « Report on the Belgian Arbitration Law », in International Handbook on Commercial Arbitration Law, Suppl. 104, Wolters Kluwer, Feb. 2019 (58 blz.)