Vennootschaps- en Financieel Recht

Het kantoor beschikt over een uitstekend team van specialisten in vennootschaps- en financieel recht. Het team wordt geleid door Patrick DE WOLF en Fabian TCHÉKÉMIAN.

Het team spitst zich toe op transacties (private equity, kapitaalmarkttransacties, aandeelhoudersovereenkomsten, aandelenoptieplannen, due diligence-procedures, aandelenoverdrachten) en op herstructureringen (fusies, splitsingen, inbreng of verkoop van bedrijfstakken, omvorming in een andere vennootschapsvorm).  De talrijke grensoverschrijdende transacties worden ondersteund door de Amerikaanse en Italiaanse desks en de vestiging te Kinshasa.

Het team verdedigt hun cliënteel ook in ondernemingsrechtelijk en financiële geschillen. Hierbij gaat het om gerechtelijke of arbitrageprocedures die verband houden met aandeelhoudersconflicten, de aansprakelijkheid van bestuurders of geschillen in verband met de uitvoering van aandelenoverdrachten. Overeenstemmend met de filosofie van het kantoor geven de advocaten van het team de voorkeur aan arbitrage of bemiddeling wanneer dat mogelijk is.

Het team bestaat uit advocaten met uiteenlopende achtergronden, waaronder leden van de balie van New York. Zij heeft kennis van de Anglo-Amerikaanse markt die de grote transacties domineert.

EXPERTS

Patrick
De Wolf
Marc
Dal
Laetitia
De Smet
Fabian
Tchékémian
Xiufang (Ava)
TU
Xavier
VAN der MERSCH
Patrick
Van Leynseele
Sacha
CORNU
Sara
El Khoudi
Kenny
LUSHIKU

Legal 500 – COMMERCIAL, CORPORATE AND M&A – 2020
‘The ‘excellent and professional’ corporate and M&A and commercial teams at DALDEWOLF offer ‘reliability, speed and good billing rates’ to its diverse client list, which ranges from Belgian start-ups to international companies. Group head Patrick De Wolf handles a range of corporate matters and is active in Africa, especially the Democratic Republic of Congo, while Dominique Bogaert has notable experience advising non-profit organisations.’

Legal 500 – COMMERCIAL, CORPORATE AND M&A – 2019
‘The practice at DALDEWOLF has capabilities across transactional, advisory and contentious corporate and commercial matters. Managing partner Patrick DE WOLF led advice to Yinyi Real Estate Co on due diligence of its Belgian subsidiary, Punch Powertrain, as part of the company’s reorganisation. Fabian TCHÉKÉMIAN and Patrick VAN LEYNSEELE are key names to note and head up the corporate and commercial teams.’

Global Chambers – COMMERCIAL, CORPORATE AND M&A – Spotlight Table – 2020

Leaders League – COMMERCIAL, CORPORATE AND M&A – Highly Recommended

Leaders League – COMMERCIAL LITIGATION – Highly Recommended