Economisch Recht

Het kantoor staat ondernemingen bij in de ontplooiing van hun activiteiten op de markt en in het bijzonder bij het onderhandelen over en het opstellen van business-to-business (B2B)  en business to consumer (B2C) contracten, met inbegrip van contracten voor commerciële bemiddeling en internationale contracten. Onze teams staan ook ondernemingen bij in marktpraktijken.

Onze gerechtelijke en buitengerechtelijke activiteiten zijn gedreven door onze gedetailleerde kennis van de producten en diensten van onze cliënten om hun zo pragmatische oplossingen te bieden.

Commerciële distributie

Het team beschikt over een excellente expertise op het gebied van commerciële bemiddeling (distributie, exclusieve verkoopconcessie, agentschap, franchising, commissies, enz.), waardoor het zijn cliënten een “op maat gemaakte ” dienst kan aanbieden voor het uiteenzetten van een ontwikkelingsstrategie en de samenwerking te bevorderen met partners gevestigd in België of in het buitenland.  Deze dienst omvat met name bijstand bij het onderhandelen over en het opstellen van contracten en algemene verkoop- of aankoopvoorwaarden, advies over de voorwaarden voor het beëindigen van de samenwerking en bijstand in het kader van geschillen.

Internationale contracten

De advocaten van het kantoor beschikken over een uitgebreide ervaring op het gebied van grensoverschrijdend contracten en zijn vertrouwd met bepaalde buitenlandse wetgevingen (met name de Franse, Italiaanse, Luxemburgse en Duitse). Zij zijn dus in staat andere juridische mechanismen in hun redenering te integreren en de gevraagde strategische bijstand zo goed mogelijk aan te passen.  Zij zijn ook vertrouwd met internationale verdragen en akkoorden, waarvan de kennis noodzakelijk is voor het sluiten en uitvoeren van internationale contracten.

Marktpraktijken

Het kantoor staat ondernemingen bij om hun activiteiten in overeenstemming te brengen met de eerlijke marktpraktijken zoals die zijn vastgelegd in het Wetboek van economisch recht, zowel ten opzichte van consumenten als concurrenten.  Wat de consumentenbescherming betreft, heeft deze bijstand met name betrekking op de reclame, het productpromotiebeleid en de prijsvoorschriften. DALDEWOLF heeft een bijzondere expertise op het gebied van de organisatie van reclamespelen.

Non-profit

Het kantoor staat regelmatig non-profitorganisaties (verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk, stichtingen en niet-gouvernementele organisaties) bij in alle fasen van hun bestaan: de keuze van de meest geschikte entiteit en de opstelling van de statuten in functie van de nagestreefde doelstellingen, de uitdagingen bij de uitoefening van hun activiteiten (in samenwerking met advocaten die gespecialiseerd zijn in andere praktijken), subsidies en projectfinanciering, alsook herstructurerings-, omvormings- of vereffeningsprocedures.

Deze bijstand is zo pragmatisch mogelijk opgezet en heeft betrekking op zeer uiteenlopende sectoren zoals de industrie, handel, onderzoek, ecologie, cultuur en liefdadigheidsinstellingen.

Herstructurerings- en insolventieprocedures

DALDEWOLF heeft een lange expertise in bijstaan van ondernemingen in moeilijkheden. Zijn diensten zijn gekleurd door multidisciplinaire karakter van het team. Dit team bestaat uit advocaten met jarenlange ervaring van complexe dossier en experts op het gebied van financiering, fusies en overnames en arbeidsrecht.

Het kantoor adviseert de verschillende soorten spelers in deze sector: managers, aandeelhouders, overnemers, schuldenaars of schuldeisers.

Dankzij haar expertise op het gebied van zowel schikkingen als gerechtelijke procedures kan zij optreden in alle situaties waarmee ondernemingen in moeilijkheden worden geconfronteerd: insolventieprocedures (faillissement, gerechtelijke reorganisatie, vereffening), overdracht van ondernemingen, herstructurering van ondernemingen en aansprakelijkheidsgeschillen in het kader van faillissementsprocedures.

EXPERTS

Dominique
Bogaert
Thierry
Bontinck
Frédéric
Couvreur
Raphaël
Gevers
Aude
Mahy
Xavier
VAN der MERSCH
Xiufang (Ava)
TU
Floriane
DELBAERE

Leaders League – RESTRUCTURING & INSOLVENCY – Highly Recommended – 2022