Rap


Leaders League – INSOLVENCY & RESTRUCTURING – Highly Recommended

Raphaël Gevers is lid van de Brusselse balie (1993). Hij is partner bij DALDEWOLF. Hij is lid van het team Economisch Recht, als specialist in insolventierecht (faillissement en gerechtelijke reorganisatie).

Raphaël verleent bijstand en steun aan ondernemingen die in aanzienlijke financiële of structurele moeilijkheden verkeren, hetzij met het oog op redding door middel van de gerechtelijke reorganisatieprocedure (PRJ), hetzij met het oog op de voorbereiding van het faillissement en het behoud van de persoonlijke situatie van de bestuurders. Hij is ook door de Franstalige Ondernemingsrechtbank aangesteld als co-curator. Hij is ook actief in het vennootschapsrecht in het algemeen, met inbegrip van het beheer van incassoprocedures, in het bijzonder voor verzekeringsmaatschappijen, transportbedrijven, bouwbedrijven en fastfoodbedrijven.

BELANGRIJKSTE EXPERTISES

 • Ondernemingen in moeilijkheden – herstructurering
 • Gerechtelijke reorganisatie en faillissement
 • Ondernemingsrecht: geschillenbeslechting
 • Ondernemingsrecht: contracten
 • Incasso

ACTIVITEITEN EN LIDMAATSCHAP

 • Docent aan de UCL (Louvain School of Management) sinds 2012 waar hij de cursus over vennootschapsrecht in moeilijkheden doceert.

OPLEIDING

 • Licentiaat Europees recht, ULiège (1992)
 • Licentiaat in de rechten, ULiège (1991)

RECENTE BIJDRAGEN

Artikels

 • « Reprise transfrontalière à la barre du tribunal : de l’opportunité (ou non) d’ouvrir une procédure d’insolvabilité secondaire », met P. Gougé en M. Wingert, in Fusions & Acquisitions Magazine, sept.-okt. 2020
 • « L’insolvabilité des titulaires de profession libérale », in IPI News (Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars), maart 2020
 • « Liberal Professions: a business like any other in Belgium », in GGI Newsletter, n° 8 (Debt Collection, Restructuring & Insolvency), lente 2018
 • « Liberal Professions: a business like any other », in CEPLIS Telegram (European Council of the Liberal Profession), nov. 2017
 • « Architecte : une entreprise comme une autre ! », in AR-CO, aug. 2017
 • « Médecins : bientôt la faillite ! », in Le Journal du Médecin, juli 2017
 • « Les titulaires de profession libérale et l’insolvabilité », in L’Echo, juni 2017

Conferenties en seminaries

 • Dec. 2020 : Breakfast at Stefany’s (webinar) DALDEWOLF : « Le statut, le rôle et la déontologie des praticiens de l’insolvabilité », met G.A. Dal, Brussel
 • Dec. 2020 : Breakfast at Stefany’s (webinar) DALDEWOLF – DGST : « Entreprises en difficultés et Covid : La PRJ par transfert sous autorité de justice », Brussel
 • Okt. 2020 : Colloque UCL-Mons « Actualité du droit des affaires 2019-2020 » : « La surveillance de la liquidité et de la solvabilité des sociétés et des associations » (Louvain School of Management), Mons
 • April 2020 : Breakfast at Stefany’s (webinar) DALDEWOLF : « Entreprises en difficulté : opportunité de la PRJ après le confinement », Brussel
 • Nov. 2019 : Breakfast at Stefany’s DALDEWOLF : « Les titulaires de profession libérale et l’insolvabilité », Brussel
 • Dec. 2018 : Colloque UCL-Mons « Actualité du droit des affaires 2018-2019 » : « De l’abrogation du Code de commerce à l’extension des règles de la faillite aux professions libérales » (Louvain School of Management), Mons
 • Okt. 2017 : Colloque UCL-Mons « Actualité du droit des affaires 2016-2017 » : « Actualité du droit de l’insolvabilité : la nouvelle procédure de réorganisation judiciaire » (Louvain School of Management), Mons
 • Sept. 2017 : Breakfast at Stefany’s DALDEWOLF : « Actualité du droit de l’insolvabilité », Brussel
 • Mei 2017 : Colloque GGI « Debt Collection & Insolvency in Belgium » (en collaboration avec M. Dal), Brussel
 • Dec. 2016 « La loi sur la continuité des entreprises : principes et actualités » (séminaire DALDEWOLF), Brussel
Rap

Raphaël Gevers

ADVOCAAT, PARTNER

Economisch Recht

Frans, Engels, Spaans

Brussel