Publiek- en Administratief recht

Het team Publiek- en administratief Recht, onder leiding van Emmanuel van Nuffel, is voornamelijk actief in het economisch administratief recht.

Zij staat haar publieke en particuliere cliënten bij op de gebieden waarop de overheid en de privésector met elkaar interageren, namelijk overheidsopdrachten, concessies, ingebruikneming van openbare eigendommen, gereglementeerde activiteiten en diensten van algemeen economisch nut.

Het is ook nauw betrokken bij de werkzaamheden van het team Europees Recht en Mededinging inzake gereglementeerde markten, zowel interne als Europese (communicatie, vervoer, energie).

Haar advocaten zijn ook betrokken bij de bescherming van de grondrechten (bescherming van de rechterlijke bevoegdheid, privacy, vrijheid van meningsuiting, vrij verkeer, vrijheid van vestiging) en adviseert in grondwettelijke en administratieve geschillen.

EXPERTS

Emmanuel
van NUFFEL d'HEYNSBROECK