Arnaud TSHIBANGU MUKENDI - Avocat collaborateur - DALDEWOLF

Legal 500 – COMPETITION – TIER 3 – 2020

Legal 500 – DISPUTE RESOLUTION – 2020


Leaders League – DISPUTE RESOLUTION – EU COMPETITION LITIGATION – Highly Recommended – 2020

Leaders League – DISPUTE RESOLUTION – EU COMPETITION LITIGATION – Highly Recommended – 2018 / 2019

Thierry Bontinck is lid van de balie van Brussel (1996) en van de balie van Parijs, Europese lijst (2013). Hij is partner bij DALDEWOLF. Hij is co-hoofd van het team Europees Recht en Mededinging. Hij behandelt ook gerechtelijke en buitengerechtelijke commerciële distributiezaken,

Thierry heeft een expertise opgebouwd in het gebied van de vrijheid van diensten, de vrijheid van vestiging, het Europees verbintenissenrecht en het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid, met name de beperkende maatregelen. Hij is een veelgevraagde  expert op het gebied van het recht inzake gereglementeerde beroepen en verdedigde verschillende beroepsverenigingen in Frankrijk en België voor de Europese Commissie en voor de Europese en nationale rechtbanken. Thierry is ook actief op het gebied van distributierecht en marktpraktijken. Door de kennis van deze expertisegebieden pleit hij regelmatig voor de nationale rechterlijke instanties en de rechterlijke instanties van de Europese Unie.

BELANGRIJKSTE EXPERTISES

 • Recht van de Europese Unie, vrijheid van diensten, vrijheid van vestiging, gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid,
 • Europese en internationale overheidsdienst
 • Contracten
 • Recht van de gereglementeerde beroepen
 • Tuchtrecht
 • Mededinging, procedurele aspecten van private enforcement
 • Distributierecht en marktpraktijken

ACTIVITEITEN EN LIDMAATSCHAP

 • Lid van de Belgische delegatie in de Raad van Europese Balies (CCBE)
 • Bestuurder van het Europees Instituut voor de balie (Brussel – Luxemburg – Straatsburg)
 • Lid van het Bureau van het Instituut voor de rechten van de mens van de Europese Juristen
 • Hoogleraar deontologie en recht van de Europese Unie aan de balie van Brussel
 • Lid van de tuchtraad van het Hof van beroep van de balie van Brussel
 • Lid van het redactiecomité van het juridisch tijdschrift Journal des tribunaux
 • Secretaris van de Raad van de Brusselse Orde van advocaten (2007-2010),
 • Voorzitter van de Vereniging van de Jonge Balie van Brussel (september 2006 – juni 2007)

OPLEIDING

 • Master in het recht van de Europese Unie, Europacollege – Brugge (1995)
 • Licentiaat in de rechten, UCL (1994)

RECENTE BIJDRAGEN

Artikels

 • The Offici@l: elektronische nieuwsbrief met juridisch nieuws over Europese en internationale overheidsdiensten (EN/FR), met A. Guillerme, maandelijkse publicatie
 • « Commentaire de l’arrêt Commission c. France : le refus injustifié de poser une question préjudicielle est constitutif de manquements », met M. Forgeois, in Journal de Droit européen, 2019, blz. 162
 • « Competition litigation 2019, Belgian Chapter », in International Comparative Legal Guides, met P. Goffinet en L. Bersou, sept. 2019
 • « Le moine et l’avocat, note sous CJUE, 7 juin 2019, Monachos, affaire C-431-17 », in Journal des tribunaux, 2020
 • « Janssen Cilag SAS c. France : le faible encadrement des « perquisitions concurrence » par la Cour européenne des droits de l’homme », met A. Guillerme, in Journal de Droit européen, 2017
 • « Le régime disciplinaire de la fonction publique européenne : un modèle à suivre ? », in Actualité du droit disciplinaire, met A. Guillerme, CUP, Larcier, sept. 2016, blz. 47
 • « La liberté d’expression de l’avocat », in Journal des tribunaux, 2016, blz. 361

Seminaries en conferenties

 • Nov. 2019: “Protection of trade secrets in light of the freedom of expression and information”, UIA, Congres Luxembourg
 • Aug. 2019 : « Les droits fondamentaux devant les juridictions nationales », zomeruniversiteiten van AVOCATS.BE
 • Mei 2019 : « Focus sur le non-renouvellement et la résiliation du contrat de l’agent dans la fonction publique européenne », in The Offici@l’s Day
 • Nov. 2018 : « Quel avenir pour les professions réglementées en Belgique. Concurrence et contrôle de proportionnalité », Brussels School of Competition, AEDC
 • Oct. 2018 : « Techniques préjudicielles et recherches jurisprudentielles », Bruxelles IDEB – Institut d’études européennes (ULB), Institut d’études européennes (Saint-Louis)
 • Oct. 2016 : « Le secret professionnel de l’avocat dans la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne », Hof van Justitie, Federatie van Europese balies en advocatenkantoren, de advocaat in dialoog met het Hof van Justitie
Menu