SECTOREN

Europese en Internationale Overheidsdienst

Het kantoor heeft een team gespecialiseerd in het bestaan van Europese en internationale ambtenaren. Zij staan ambtenaren en functionarissen bij, alsook Europese agentschappen en internationale organisaties, personeelsorganen en comités.

Wij adviseren zowel particulieren als instellingen over personeelsvraagstukken. Er wordt speciale steun verleend aan agentschappen en organisaties bij het verwerven van best pratices en het beheer van technische of gevoelige dossiers.

De leden van het team hebben ruime ervaring in het vertegenwoordigen van cliënten in administratieve en tuchtrechtelijke procedures, alsook in voorafgaandelijke procedures en geschillen (voor de Rechtbank van de Europese Unie en andere internationale gerechten).

Een maandelijkse nieuwsbrief is gewijd aan het Europees openbaar ambt (The Offici@l). Er wordt ook een jaarlijkse conferentie over dit onderwerp georganiseerd.

EXPERTS

Thierry
Bontinck
Anaïs
Guillerme
Marianne
BRÉSART
Lucie
MARCHAL
Lauren
Burguin
Federico
Patuelli