Tekort aan zonnebloemolie: levensmiddelenfabrikanten, voorkom gerechtelijke stappen

Levensmiddelenfabrikanten die te kampen hebben met een tekort aan grondstoffen afkomstig van zonnebloempitten, zoals zonnebloemolie, zullen wellicht andere ingrediënten moeten gebruiken zonder echter de tijd te hebben om hun etikettering aan te passen. De autoriteiten hebben nu een nieuw platform ontwikkeld zodat deze fabrikanten snel en conform kunnen handelen.

Pénurie d’huile de tournesol : fabricants, évitez le poursuites judiciaires en cas de fausse déclarationIn principe moeten de fabrikanten, tegelijkertijd de etikettering van hun producten aanpassen wanneer zij de samenstelling ervan wijzigen. Gezien de noodsituatie die door de oorlog in Oekraïne is ontstaan, is echter een tijdelijke uitzonderingsprocedure ingesteld om bedrijven die zich in een materiële onmogelijkheid bevinden de verpakking of etikettering van hun producten onmiddellijk aan te passen, in staat te stellen hun producten op de markt te blijven brengen door de consumenten op een andere manier dan op het product zelf, informatie te verstrekken.

De fabrikanten moeten echter zeer voorzichtig zijn, aangezien voorwaarden gelden voor de toepassing van deze uitzondering, waaronder de melding van elke wijziging van ingrediënten aan de autoriteiten via een nieuw onlineplatform.

Het is van essentieel belang om voor ogen te houden dat alle -via de interface ingevoerde- informatie onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de aangevers vallen, die in geval van onjuiste aangifte aan gerechtelijke vervolging kunnen worden blootgesteld.

Om zich te laten bijstaan vóóraf aan het gebruik van dit platform, kunnen levensmiddelenfabrikanten rekenen op het Food & Beverage team van DALDEWOLF, dat onder leiding van Aude Mahy staat.

Contact – E-mail: ama@daldewolf.com, telefoon: +32 476 940 952