Update over de screening van Buitenlandse Directe Investeringen (FDI) in de Europese Unie

door Xiufang (Ava) TU, Partner, DALDEWOLF China Desk

Naarmate we het einde van 2023 naderen, is dit een goed moment om u bij te werken over de meest recente wetgevende ontwikkelingen en praktijken met betrekking tot de screening van Buitenlandse Directe Investeringen (FDI) in de EU.

Wetgeving

Op EU-niveau

Verwacht wordt dat tegen het einde van 2023 de Commissie een rapport zal presenteren aan het Europees Parlement en de Europese Raad, waarin de werking en effectiviteit van Verordening (EU) 2019/452 van 19 maart 2019 wordt geëvalueerd, die een kader vaststelt voor het screenen van buitenlandse directe investeringen in de Europese Unie (de FDI-regeling). Hiertoe heeft de Commissie een consultatie afgerond in juni en juli 2023.

Tot op heden is het rapport nog niet uitgebracht.

We zullen u blijven informeren over de inhoud van dit rapport en over het eventuele wetsvoorstel van de Commissie om de FDI-regeling te herzien.

Nationaal niveau

Vanaf 13 oktober 2023 hebben 21 van de 27 lidstaten hun nationale screeningsmechanisme aan de Europese Commissie gemeld: België, Tsjechië, Denemarken, Duitsland, Estland, Spanje, Frankrijk, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Hongarije, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Finland.

De FDI-screeningswet in Zweden is van kracht geworden vanaf 1 december 2023.

Ierland publiceerde in 2022 een ontwerpwetgeving om een nieuw FDI-screeningsmechanisme in te voeren en het voorstel wordt momenteel overwogen. Het wordt binnenkort verwacht te worden goedgekeurd.

België

Het Belgische FDI-screeningsmechanisme, zoals vastgesteld in de samenwerkingsovereenkomst van 30 november 2022, is op 1 juli 2023 in werking getreden.

Interessant is dat alle Benelux-landen dit jaar nationale screeningsmechanismen hebben opgezet.

Voor meer details over het Belgische FDI-screeningsmechanisme, zie ons artikel: https://www.daldewolf.com/nl/belgie-begint-met-het-screenen-van-buitenlandse-investeringen-vanaf-1-juli/

Screeningpraktijken

Zoals gepubliceerd in het derde jaarverslag van de Commissie van 19 oktober 2023 over het screenen van buitenlandse directe investeringen in de Unie (jaar 2022)[1]:

FDI in de EU27 in 2022

  • Het cumulatieve aantal buitenlandse transacties, inclusief groene velden en fusies en overnames, in de EU27 vertoont een stijgende trend tussen 2015 en 2022. EU-lidstaten blijven openstaan voor buitenlandse investeerders;
  • De VS bleef de belangrijkste buitenlandse investeerder in 2022, goed voor 2% van alle buitenlandse overnames en 46,5% van alle groene veldinvesteringen, gevolgd door het VK, Zwitserland en offshore[2].
  • China is goed voor 3% van het totale aantal buitenlandse overnames in de EU 27, het staat op de 8e plaats, na de VS, het VK, Zwitserland, Offshores, Noorwegen, Canada en Japan. China vertegenwoordigt 3,9% van het totale aantal buitenlandse groene veldinvesteringen in de EU27, het staat op de 5e plaats, net na de VS, het VK, Offshores en Zwitserland.
  • Als we de FDI’s uit China over de jaren vergelijken, was er een afname van 14,6% (2022 ten opzichte van 2020) en 2,4% (2022 ten opzichte van 2021) wat betreft overnames, en een aanzienlijke afname van 36,1% (2022 ten opzichte van 2020) en 34,1% (2022 ten opzichte van 2021) wat betreft groene veldinvesteringen.
  • Topbestemmingen van FDI’s in de EU zijn Duitsland, Spanje, Italië, Frankrijk, Nederland en Ierland.

FDI-screening in lidstaten

  • In 2022 werden in totaal 1.444 verzoeken om goedkeuring van overnames door buitenlandse investeerders en ex officio-zaken behandeld door de screeningautoriteiten in de lidstaten. Slechts 55% van de gevallen werd formeel gescreend.
  • Van de in 2022 formeel gescreende gevallen werd 86% zonder voorwaarden goedgekeurd. Van de beslissingen waarbij goedkeuring met voorwaarden of mitigatiemaatregelen was betrokken, werd slechts 1% van alle gevallen uiteindelijk geblokkeerd door de nationale autoriteiten. Het percentage weigering is dus zeer laag.

FDI-screening gemeld aan de Commissie

  • In 2022 dienden 17 lidstaten in totaal 423 meldingen in bij de Commissie volgens het samenwerkings- en meldingsmechanisme onder de FDI-regeling. De zes belangrijkste landen van herkomst waren de VS, het VK, China, Japan, de Kaaimaneilanden en Canada.
  • De transacties zijn voornamelijk in de sectoren productie (kritieke infrastructuur en technologieën, zoals energie en lucht- en ruimtevaart, defensie, halfgeleiders en gezondheid), ICT, Professionele activiteiten, Groothandel en detailhandel. Bijna de helft had een waarde van minder dan 500 miljoen euro. 42% van de transacties had een waarde van 100 miljoen euro of meer.
  • Bijna 81% van de 423 meldingen werd gesloten in Fase 1, slechts een beperkt aantal ging door naar een meer gedetailleerde beoordeling in Fase 2, en minder dan 3% van de gevallen resulteerde in meningen van de Europese Commissie.

Vooruitblikkend

Het is belangrijk voor buitenlandse investeerders om de komende voorgestelde herzieningen van de FDI-regeling op EU-niveau door de Commissie in de gaten te houden. Bovendien verwachten we dat meer lidstaten hun nationale FDI-screeningsmechanisme zullen opzetten of wijzigen, en dat er meer uitwisseling van ervaringen zal plaatsvinden tussen de EU27, tussen de lidstaten en de Commissie, evenals tussen de EU en haar partnerlanden, met name de VS, onder de werkgroep FDI van de Trade and Technology Council.

*********

Voor meer informatie over het FDI-screeningsmechanisme in België kunt u contact opnemen met DALDEWOLF CHINA DESK (Xiufang Tu, atu@daldewolf.com).

[1] Rapport van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad, zie: pdf (europa.eu)
[2] De belangrijkste offshores: Bermuda, Britse Maagdeneilanden, Kaaimaneilanden, Mauritius en de Kanaaleilanden van het Verenigd Koninkrijk.