Overtreding van de voedselwetgeving in België – Het nieuwe sanctieregime uitgelegd

Sinds 1 januari 2024 heeft een strenger systeem van administratieve sancties het Belgisch Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) meer dwingende bevoegdheden over voedselbedrijven verleend. Deze regelgevende hervorming is opgenomen in de nieuw ingevoegde artikelen 7/1 tot 7/5 van het Koninklijk Besluit van 22 februari 2001, dat de controles door het FAVV regelt, evenals in het Koninklijk Besluit van 30 augustus 2023, dat de procedureregels en de betalingsmodaliteiten van de administratieve boetes vastlegt die zijn opgenomen in het Koninklijk Besluit van 22 februari 2001.