Het advocatenkantoor DALDEWOLF promoveert twee partners

DALDEWOLF telt twee nieuwe partners op 1 juli 2022 : Laetitia De Smet (Vennootschapsrecht en Financieel Recht) en Anaïs Guillerme (Europees Recht en Mededinging).

Laetitia De Smet is lid van de Brusselse balie sinds 2007. Binnen het team Vennootschapsrecht en Financieel Recht, is zij actief in overnames, herstructureringen, vereffeningen en financieringstransacties – zowel op de binnenlandse als internationale markt. Zij heeft een sterke expertise ontwikkeld in fusies en overnames, alsook in geschillen tussen aandeelhouders en aansprakelijkheid van bestuurders. « Laetitia heeft een solide reputatie opgebouwd bij onze meest veeleisende cliënten. De finesse van haar analyse, haar pragmatisme, de nauwgezetheid van haar werk en haar beschikbaarheid maken van haar een toonaangevende deskundige in haar vakgebied, » aldus Patrick De Wolf.

Anaïs Guillerme is lid van de balies van Parijs en Brussel sinds 2013. Binnen het team EU-Recht onder leiding van Thierry Bontinck, heeft Anaïs een unieke expertise ontwikkeld in het beheer van Europese financieringscontracten, alsook in de werking van Europese agentschappen. Zij is tevens een erkende experte op het gebied van het recht inzake Europese en internationale overheidsdiensten. Zij pleit regelmatig voor de rechterlijke instanties van de lidstaten en van de Europese Unie. Voor Thierry Bontinck is « Anaïs een advocaat met een passie voor het EU-recht die, in minder dan tien jaar, een, door de markt erkende, geavanceerde praktijk heeft ontwikkeld. Haar partnerschap versterkt ons team aanzienlijk. »

Patrick De Wolf, Managing Partner : « De promotie van onze nieuwe partners bekroont het werk, de loyaliteit en de ambitie van elk van deze twee opmerkelijke persoonlijkheden. Namens het hele kantoor, dat in 1958 werd opgericht, feliciteer ik hen voor hun inzet et hun opmerkelijke parcours. Hun toetreding tot het partnerschap is ook veelzeggend voor de promotiecultuur binnen DALDEWOLF en voor onze inspanningen om excellentie in het werk te combineren met individueel welzijn, diversiteit en evenwicht tussen werk en privé. »