Familiaal vermogensrecht

In samenwerking met de leden van de teams Fiscaal Recht, Vennootschapsrecht en Financieel Recht, staat het team personen en families bij in het kader van hun vermogensplanning of de oprichting van aangepaste juridische structuren en entiteiten in België of in het buitenland.

Het kantoor heeft ruime ervaring in familierecht, met een specialisatie in internationaal privaatrecht. Het team houdt zich bezig met echtscheiding, scheiding, voogdij, verdeling en erfrecht, met inbegrip van de internationale aspecten daarvan. Het behandelt ook de problemen van het beheer van het vermogen van handelingsonbekwame personen (bejaarden, geestelijk gehandicapten, minderjarigen, enz.).

In deze dossiers, evenals in andere, geeft het kantoor de voorkeur aan praktische en snelle oplossingen, waarbij, indien nodig, alternatieve geschillenbeslechting worden gebruikt (arbitrage, verzoening, bemiddeling en collaboratief familierecht).

EXPERTS

Frédéric
Veldekens
Menu