Witwassen van geld: meldingsplicht bij verdenking en advocaat-cliënt privilege

De stafhouder Georges-Albert Dal, voormalig lid van de raad van toezicht van de Academie voor Europees recht ERA) in Trier, is een van de vijftig auteurs die een bijdrage hebben geleverd aan het Liber amicorum ter ere van Wolfgand Heusel, getiteld: “The Future of Legal Europe: Will We Trust in It? “(Springer Zwitserland, 2021, 874 blz.). Zijn artikel (blz. 141) is getiteld: « Blanchiment d’argent : obligation de dénonciation de soupçons et secret professionnel de l’avocat » (dat is “Witwassen van geld: meldingsplicht en advocaat-cliënt privilege”).

Menu