Samuel BELOTTI is lid van de Brusselse balie (2021). Hij is medewerker bij DALDEWOLF. Hij vervoegde het fiscale team van DALDEWOLF na vijf jaar bij PwC België in vennootschapsbelasting en transfer pricing.

Samuel staat Belgische en internationale bedrijven bij in hun fiscale aangelegenheden, met een bijzondere focus op vennootschapsbelasting en internationale belastingen. Hij staat belastingplichtigen bij in alle fasen van geschillen, zowel administratief als gerechtelijk, en helpt hen bij verzoeken om voorafgaande rulings (fiscale rulings) of bemiddelingsprocedures met de belastingdienst.

BELANGRIJKSTE EXPERTISES

  • Fiscale planning en risico-analyse
  • Fiscale aspecten van bedrijfsreorganisaties
  • Geschillen
  • Rulings
  • Fiscale steunmaatregelen
  • Italië Desk

ACTIVITEITEN EN LIDMAATSCHAP

  • Lid van de balie te Brussel

OPLEIDING

RECENTE BIJDRAGEN

Artikels

Conferenties en seminars

  • December 2019: International Fiscal Association Belgium, « La réforme de l’impôt des sociétés : introduction en droit fiscal belge d’un régime de transferts intra-groupe (consolidation fiscale), une règle 30% EBITDA ainsi qu’un régime de Sociétés Étrangères Contrôlées (SEC) », Bruxelles

Samuel BELOTTI

Advocaat – Medewerker

Fiscaal recht
Italië Desk

frans, engels, italiaan

Brussel