Insolventie en kaders voor preventieve herstructurering: wetsvoorstel van 20 maart 2023

België was traag om de Europese richtlijn (EU) 2019/1023 inzake preventieve herstructureringskaders om te zetten in nationale wetgeving. Dat is nu gebeurd met het recente wetsvoorstel van 20 maart 2023.

De wetgevers in Europa en België hebben als doel de procedures voor het behoud van ondernemingsactiviteiten in tijden van financiële problemen te versterken.

Het arsenaal aan instrumenten voor het onderhandelen over akkoorden met schuldeisers is aanzienlijk uitgebreid.

Daarnaast heeft de wetgever ervoor gezorgd dat de kwaliteit van de financiële informatie die ondernemingen in moeilijkheden moeten verstrekken, is verbeterd.

De kaders en overeenkomsten voor preventieve herstructurering, die binnenkort worden geïntroduceerd, zijn flexibel van aard en zijn ontworpen om optimaal te voldoen aan de specifieke behoeften van elke onderneming.

Bovendien is de vroegtijdige waarschuwing van ondernemingen in moeilijkheden versterkt, onder meer door de verplichting voor accountants om hun cliënten te waarschuwen.

Het is ook het vermelden waard dat er in de toekomst een onderhandse (vertrouwelijke) faillissementsvoorbereidingsprocedure beschikbaar zal zijn, evenals de mogelijkheid om klassen van schuldeisers te vormen in geval van een collectief akkoord van grote ondernemingen.

Boek XX van het Wetboek van economisch recht zal volledig in overeenstemming zijn met de Europese richtlijn zodra het wetsvoorstel wordt aangenomen en zal alle bestaande economische entiteiten (met uitzondering van overheidsbedrijven) omvatten.

De bestuurders van deze entiteiten kunnen altijd rekenen op de expertise van de gespecialiseerde advocaten van DALDEWOLF voor meer informatie of om gebruik te maken van deze preventieve herstructureringskaders.