Georges-Albert DAL, voorzitter van de “Cellule de coordination en matière disciplinaire”

Op 21 oktober 2021 is de stafhouder, Georges-Albert DAL, benoemd tot voorzitter van de “Cellule de coordination en matière disciplinaire” (Coördinatie-eenheid Tuchtrechtspraak), een nieuwe instelling die binnen de OBFG (Avocats.be) is opgericht en belast is met het verzamelen en verwerken van alle informatie over de tuchtrechtelijke activiteit van de balies, het voorstellen en verspreiden van regels voor goede praktijken op tuchtrechtelijk gebied, het organiseren van opleidingen op dit gebied en het uitbrengen van adviezen over vraagstukken in verband met tuchtrechtelijke procedures.

 

Georges-Albert DAL - Avocat off counsel - DALDEWOLF
Georges-Albert DAL – voorzitter van de ” Cellule de coordination en matière disciplinaire” (Coördinatie-eenheid Tuchtrechtspraak), een nieuwe instelling die binnen de OBFG (Avocats.be).
Menu