the OFFICI@L | mei 2021 | #67

De DALDEWOLF-nieuwsbrief “the OFFICI@L”, bestemd voor de ambtenaren van de Europese Unie, is zojuist verschenen voor de nieuwe editie van mei. Het is zowel in het Frans als in het Engels beschikbaar. Op de agenda deze maand:
-> Focus op onbetaald verlof voor ambtenaren en andere personeelsleden van de Europese Unie
-> Recente jurisprudentie over de verblijfsvoorwaarde in de standplaats en de pandemie
-> Van dag tot dag in België: coronavirus en onroerend goed
-> Nieuwe afdeling over mensenrechten: discriminatie bij de toekenning van gezinsbijslagen

Download het volledige nummer van “the OFFICI@L” # 67

The OFFICI@L” is de juridische nieuwsbrief voor de Europese ambtenarij. Het wordt sinds 2013 gepubliceerd door het team Europees Recht en Mededinging van DALDEWOLF in het kader van zijn praktijk gewijd aan de Europese en Internationale Overheidsdienst, in samenwerking met Renouveau & Démocratie (een vakbond van het personeel van de Europese instellingen).