The Offici@l by DALDEWOLF – September 2021 – Nr 69

Het septembernummer van onze nieuwsbrief “the OFFICI@L”, gewijd aan EU-ambtenaren, is zojuist verschenen. Het is zowel in het Frans als in het Engels beschikbaar. Op de agenda deze maand:

-> Focus op de bescherming van klokkenluiders door het ambtenarenstatuut van de Europese Gemeenschappen

-> Jurisprudentie: Aanzienlijke versterking van de zorgplicht van de overheid jegens ambtenaren in een situatie van invaliditeit

-> Belgisch nieuws: Hoe reageren als u vermoedt dat uw gasfactuur gebaseerd is op onjuiste verbruiksgegevens

-> Afdeling mensenrechten: Homofobe discriminatie en voogdijrechten

Kijk maar eens!

Download The OFFICI@L Nr 69