The Officia@l by DALDEWOLF – Juni 2021 – Nr 68

Het juninummer van onze nieuwsbrief “de OFFICI@L”, gewijd aan de ambtenaren van de Europese Unie, is zojuist verschenen. Het is zowel in het Frans als in het Engels beschikbaar. Op de agenda deze maand:

-> Nadruk op de immuniteit van rechtsmacht van ambtenaren en personeelsleden van de EU
-> Jurisprudentie: het Hof bevestigt de wettigheid van de nieuwe regels inzake de vergoeding van reiskosten en de toekenning van reistijd
-> Belgisch nieuws over de nieuwe regeling inzake BTW en Belgische douanerechten die van toepassing kan zijn wanneer een consument goederen uit een niet-EU-land bestelt
-> Afdeling mensenrechten: het recht op privacy van slachtoffers van seksueel geweld voor nationale rechters

Kijk maar eens!

Download The OFFICI@L Nr 68