Aanvraag voor ZOMER- of WINTERSTAGES voor studenten Rechten? Hier ben je aan het juiste adres als je:

 • een student Rechten bent aan een Belgische universiteit en momenteel in het 1e of 2e masterjaar zit;
 • beschikbaar bent gedurende 4 weken tijdens een van de wintermaanden of tijdens de zomermaanden juli, augustus of september;
 • zowel het Nederlands als het Frans beheerst, met goede kennis van het Engels en de andere nationale taal;
 • sterke schriftelijke vaardigheden hebt;
 • een pragmatische en praktische aanpak hebt;
 • open, gemotiveerd en gericht bent op internationale zaken.

Wat wij bieden:

STAGEAPPLICATIE

  MIJN PERSOONLIJKE GEGEVENS

  GESLACHT

  VrouwManX

  GEBOORTEJAAR:

  TAALVAARDIGHEDEN

  TAAL:

  TAALNIVEAU:

  TAAL:

  TAALNIVEAU:

  TAAL:

  TAALNIVEAU:

  TAAL:

  TAALNIVEAU:

  TAAL:

  TAALNIVEAU:

  CURSUS

  TITEL VAN DIPLOMA:

  UNIVERSITEIT:

  ACADEMISCH JAAR:

  TWEEDE CURSUS

  TITEL VAN DIPLOMA:

  UNIVERSITEIT:

  ACADEMISCH JAAR:

  IN WELK KANTOOR ZOU JE WILLEN WERKEN?

  BrusselKinshasa

  IN WELKE PRAKTIJK OF SECTOR ZOU U WILLEN WERKEN?

  HOE HEB JE GEHOORD OVER DALDEWOLF?

  MIJN DOCUMENTEN

  CV (MAX. 8MB)

  BEGELEIDENDE BRIEF (MAX. 8MB)

  MIJN AANVULLENDE INFORMATIE

  Heeft u nog aanvullende informatie die u met ons wilt delen?

  Privacy:
  DALDEWOLF verwerkt persoonsgegevens voor wervingsdoeleinden, op basis van haar legitieme belangen en die van de kandidaat. DALDEWOLF geeft uw persoonsgegevens (als kandidaat) niet door aan derden.

  DALDEWOLF bewaart uw persoonsgegevens voor de duur van het wervingsproces. Wij verwijderen de persoonsgegevens van kandidaten aan wie geen werkaanbod wordt gedaan.