Overheidsopdrachten: de neutralisering van het voordeel van de huidige opdrachtnemer

In het laatste nummer, 1/2022 van het tijdschrift L’Entreprise et le Droit, bespreekt Emmanuel van Nuffel d’Heynsbroeck de neutralisering van het voordeel van de huidige opdrachtnemer in openbare aanbestedingsprocedures.

Son article prend comme point de départ le cas critique d’un pouvoir adjudicateur ayant imposé aux soumissionnaires concurrents une prestation de transition entre l’ancien et le nouveau contrat que le contractant en place ne doit pas supporter. Il soutient que le pouvoir adjudicateur ne peut pas intégrer dans la comparaison des offres avec le contractant en place une exigence particulière qui l’avantage concrètement, même si cette exigence est nécessaire pour l’exécution du marché et représente un coût que le pouvoir adjudicateur devra supporter s’il attribue le marché à un de ses concurrents.

Klik hier om naar het artikel te gaan (in het Frans, via Jurisquare)

 


Het TIJDSCHRIFT VOOR AANNEMINGSRECHT is al meer dan 50 jaar dé referentie voor rechtspraak en rechtsleer in België op het gebied van het bouwrecht in al zijn facetten en vertakkingen. Het heeft niet alleen aandacht voor de traditionele materies (zoals de aannemingsovereenkomst, de Wet Breyne, de taak van de architect, de overheidsopdrachtenreglementering ?), maar ook voor de ruimere relevante rechtsdisciplines zoals stedenbouw en ruimtelijke ordening, oneerlijke mededinging, deskundigenonderzoek, burenhinder, milieurecht enz.

Het TIJDSCHRIFT VOOR AANNEMINGSRECHT is een onmisbaar werkinstrument voor al wie, ongeacht zijn of haar opleiding, professioneel met het bouwrecht te maken heeft. Het streeft er naar om binnen dit vakgebied het meest concrete juridisch tijdschrift te zijn. Zo beperken de samenvattingen van rechtspraak zich niet louter tot de rechtsgronden waarop de uitspraken zijn gesteund maar worden ook de omstandigheden van de zaak bondig toegelicht ten einde de lezer een beter inzicht te bieden in de toepassing van deze rechtsgronden. Indien nuttig komt ook de voorgeschiedenis van een beslissing aan bod of worden nieuwe wendingen in de zaak opgevolgd. Bovendien wordt een groot deel van de gepubliceerde beslissingen van commentaar voorzien door de redactie of door deskundigen.

Het tijdschrift verschijnt vier maal per jaar en is tweetalig: de rechtsleer en rechtspraak verschijnen in de originele taal, maar elke uitspraak wordt voorafgegaan door een samenvatting in de beide landstalen.