Food law ontcijferen in tijden van voedsel(r)evoluties

Publicatie door Aude Mahy (DALDEWOLF) van het boek :Droit alimentaire – Approche pragmatique de la réglementation belge et européenne(coll. Droit Actuel, Ed. Larcier, 592 blz.).

De voedingsindustrie is de belangrijkste economische sector in Europa en in België, en tevens de meest gereglementeerde. Een grondige kennis van de ins en outs van dit rechtsdomein is essentieel om een levensmiddelenbedrijf op duurzame wijze te doen groeien en om incidenten, die de reputatie van een bedrijf onmiddellijk kunnen vernietigen, te voorkomen.

Het levensmiddelenrecht wordt nochtans in geen enkele Belgische rechtsfaculteit onderwezen en de wetgeving erover is nog niet gecodificeerd. Het vinden van een weg in het doolhof van de toepasselijke regels en het vermijden van de valkuilen ervan, is een werkelijke uitdaging, zowel voor ondernemers van de sector als voor rechtspractici.

MAHY A., "Droit alimentaire - Approche pragmatique de la réglementation belge et européenne" (coll. Droit Actuel, Ed. Larcier, 592 pages).Deze leemte wordt nu opgevuld dankzij het opmerkelijke werk van Aude Mahy, advocaat gespecialiseerd in food law en partner van DALDEWOLF. Haar boek zal uitgroeien tot dé referentie op dit gebied.

Het levensmiddelenrecht omvat het consumentenrecht, het strafrecht, het publiekrecht en het handelsrecht. Aude Mahy stelt: “om de finesses van het recht toepasselijk op voedingsmiddelen te vatten, dient men het evoluerende concept van het voorzorgsbeginsel te begrijpen en dient men in te zien hoe de toepassing van dit beginsel kan antwoorden aan de noodzakelijke behoefte aan rechtszekerheid. Dit gaat veel verder dan het louter lezen van de wet”.

Het boek is uitvoerig maar pragmatisch. Het wil de basis leggen voor een gemeenschappelijke taal tussen de kwaliteits- en de juridische afdelingen van een onderneming, om aldus te zorgen voor een vlotte interne communicatie en een efficiënte voorbereiding op voedselcrisissen.

Met een voorwoord van Christian Vrydaghs, directeur emeritus van de juridische dienst van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) in België, zal dit handboek (het eerste in zijn soort in België) een instrument van onschatbare waarde vormen voor elke onderneming actief in de voedingssector.

DALDEWOLF is bijzonder trots op deze verwezenlijking van Aude Mahy,” verklaart Patrick De Wolf, Managing Partner van het kantoor. “De publicatie van dit referentiewerk versterkt de positie van onze praktijk in Europees recht en regulatory, die samen met onze complexe geschillen- en arbitragepraktijk één van de sterke punten van ons kantoor vormt.

Ook Arnaud Hoc, wetenschappelijk directeur van de collectie, is opgetogen: “Deze publicatie past perfect in de geest van onze collectie, die streeft om functionele rechtsdomeinen met een maatschappelijk belang toegankelijker te maken.”

De voedingssector evolueert voortdurend, weze het onder invloed van het gedrag van consumenten of van innovatieve productietechnologieën,” zegt Aude Mahy. “Rekening houdend met de toenemende aandacht voor de voedselveiligheid en, meer in het algemeen met de ‘compliance’, kan men zich verwachten aan een toename van het aantal transnationale voedselcrisissen die in de publieke belangstelling zullen komen te staan.”