Portrait de Robert DE BAERDEMAEKER - Cousnel - DALDEWOLF

Robert De Baerdemaeker is lid van de Brusselse balie (1979). Hij is Of Counsel bij DALDEWOLF. Hij leidt het team arbeidsrecht.

Hij is gespecialiseerd in arbeidsrecht, straf(arbeids)recht, socialezekerheidsrecht en financieel strafrecht. Hij behandelt zowel individuele als collectieve sociale rechten, kwesties in verband met arbeidsovereenkomsten, detachering, beloning, arbeidsregels, werktijden, veiligheid en welzijn, overplaatsingen, ontslagen, herstructureringen en collectieve geschillen.

Op het gebied van de sociale zekerheid is Robert vooral geïnteresseerd in de verschillende aspecten van het sociaal statuut van werknemers, waaronder “schijnzelfstandigheid”.

Op 19 juni 2006 werd Robert, na twee jaar Dauphin van de Franse Orde van advocaten bij de balie van Brussel te zijn geweest, door de Algemene Vergadering van advocaten tot stafhouder van de Orde gekozen om de Orde te leiden, te beheren en te vertegenwoordigen en om de Raad van de Orde en de Algemene Vergadering van advocaten in Brussel voor te zitten.

BELANGRIJKSTE EXPERTISES

  • Arbeidsrecht
  • Socialezekerheidswetgeving
  • Sociaal strafrecht
  • Financieel strafrecht

ACTIVITEITEN EN LIDMAATSCHAP

  • Lid van de balie te Brussel
  •  Lid van de Association des Juristes Praticiens du Droit Social (AJDPS).
  • Voorzitter van de Federatie van Franstalige en Duitstalige Bars van België (OBFG) van 2010 tot 2013

OPLEIDING

  • Bijzondere graad in internationaal recht, Rijksuniversiteit Leiden (1979)
  • Licentiaat in de rechten, Université Catholique de Louvain (1978)

RECENTE BIJDRAGEN

  • Talrijke artikelen en lezingen over arbeidsrecht, sociale zekerheid en strafrecht

ARTIKELS VAN ROBERT DE BAERDEMAEKER IN L’ECHO

Portrait de Robert DE BAERDEMAEKER - Cousnel - DALDEWOLF

Robert De Baerdemaeker

ADVOCAAT, Of counsel

Sociaal Recht
Financieel en sociaal strafrecht

Nederlands, Frans, Engels

Brussel