Startitup

Het kantoor heeft voor innoverende ondernemingen een afdeling gecreëerd die advies verleent op het gebied van vennootschapsrecht, belastingen en intellectuele eigendom.

De Belgische durfkapitaalmarkt is in volle expansie. Hoewel het aantal fondsenwervingen nog bescheiden is, wordt verwacht dat het zal groeien: de Belgische markt is immers een kweekvijver voor jonge innoverende ondernemingen met een hoog groeipotentieel, waar binnenlandse investeerders nog steeds een achterstand hebben ten aanzien van buitenlandse investeerders.

STARTITUP is een programma dat door het kantoor werd ontwikkeld om startende ondernemingen te helpen om zich te lanceren met de juridische middelen die aangepast zijn aan hun ambities. Als expert in het ecosysteem van innoverende ondernemingen, begeleidt het kantoor ondernemingen die innoveren in onder meer Internet of Things, Deep Technology en FinTechs bij de oprichting en tijdens de financieringsrondes.

De diensten van het toegewijde team omvatten bijstand bij het opstellen van statuten, akten van kapitaalsverhoging, aandeelhoudersovereenkomsten, converteerbare leningen, uitkering van obligaties of aandelenoptieplannen. Bijzondere aandacht wordt besteed aan belastingvraagstukken. Zij ondersteunen de start-ups ook bij de bescherming van hun intellectuele eigendom en hun bedrijfsgeheimen, wat bijzonder belangrijk is voor innovatieve ondernemingen met een hoog groeipotentieel.

Het kantoor biedt startende ondernemingen en hun oprichters en aandeelhouders de zekerheid van een  dienstverlening van excellente kwaliteit tegen toegankelijke prijzen. Er worden vaste tarieven gehanteerd voor bepaalde klassieke diensten en voordelige uurtarieven voor meer gespecialiseerd advies.

Het kantoor kan de start-up, haar aandeelhouders en/of managers ook bijstaan in latere fasen van hun ontwikkeling, bijvoorbeeld in geval van een exit tegen een hoge prijs, een fusie of een intrede op de beurs. In dergelijke gevallen zullen onze klassieke tarieven worden gehanteerd, aangezien de betrokken onderneming in principe reeds verder is ontwikkeld.

EXPERTS

Yaël
Spiegl
Fabian
Tchékémian
Menu