Het Europees openbaar ministerie begint met zijn werkzaamheden – Slachtoffers of vermeende slachtoffers van strafbare feiten die in strijd zijn met het recht van de Unie: wat zijn uw rechten?

Het Europees openbaar ministerie, een nieuw orgaan van de Europese Unie, is op 1 juni 2021 met zijn onderzoeks- en vervolgingsactiviteiten begonnen. Wat zijn haar missies en prerogatieven? Wat zijn de rechten van slachtoffers, verdachten of vervolgden?

Anaïs Guillerme, Counsel in het team Europees recht, geeft een eerste update lees hier:

Het document downloaden