Estelle LEVY - portrait - DALDEWOLF

Estelle Levy is lid van de Brusselse balie (2020).  Zij is medewerkster bij DALDEWOLF. Zij is lid van de teams “Arbitrage, Complexe Geschillen en Bemiddeling” en “Food & Beverage“.

Estelle heeft een brede expertise ontwikkeld in handelsrecht, met name in contractenrecht, aansprakelijkheidsrecht en commercieel distributierecht. Estelle is ook regelmatig betrokken bij rechtszaken in de voedingssector, waaronder het beheer van voedselincidenten en -crisissen. Zij adviseert ondernemingen upstream en vertegenwoordigt hen, indien nodig, voor hoven en rechtbanken of in nationale en internationale arbitrage.

BELANGRIJKSTE EXPERTISES

  • Geschillen en arbitrage
  • Aansprakelijkheid, verbintenissenrecht, commerciële distributie
  • Levensmiddelenwetgeving

ACTIVITEITEN EN LIDMAATSCHAP

OPLEIDING