Olivier BERTIN - Avocat associé - DALDEWOLF


Legal 500 – Tax – 2020
‘The partners in the tax team are solution-oriented and communicate clearly to business entrepreneurs‘

Legal 500 – Tax – 2019
‘Olivier Bertin stands out in litigation‘


Leaders League – Corporate Tax – Highly Recommended

Leaders League – Tax: Private Clients – Highly Recommended

Olivier Bertin is lid van de Brusselse balie (1989). Hij is partner bij DALDEWOLF. Hij is co-hoofd van het team Fiscaal Recht.

Olivier heeft een expertise ontwikkeld in verschillende domeinen van fiscaal recht, waaronder vennootschapsbelasting, personenbelasting, internationaal fiscaal recht (met bijzondere aandacht voor de betrekkingen met Frankrijk, China en de Democratische Republiek Congo), en de toepassing van salary splitting voor werknemers en kaderleden. Olivier geeft ook advies over fiscale kwesties voor non-profit en publieke entiteiten en over lokale belastingen. Hij staat belastingplichtigen bij in alle fasen van geschillen, zowel administratief als gerechtelijk, en helpt hen bij verzoeken om voorafgaande beslissingen of bemiddelingsprocedures. Hij geeft ook advies over boekhoudrecht en staat niet-ingezeten belastingplichtigen bij in hun compliance-verplichtingen in België.

BELANGRIJKSTE EXPERTISES

 • Fiscale planning en  risico-analyse
 • Geschillen
 • Rulings

ACTIVITEITEN EN LIDMAATSCHAP

 • Lid van de balie te Brussel
 • Gastprofessor aan de UCLouvain en de ULiège
 • Lid van de International Fiscal Association (IFA)
 • Voormalig plaatsvervangend raadsheer bij het Hof van Beroep van Bergen (2009-2018)
 • Lid van de redactieraad van de Revue Générale du Contentieux Fiscal
 • Geassocieerd lid van de Federatie van Internationale Verenigingen in België (FAIB)

OPLEIDING

 • LL.M., Cambridge University (1992)
 • Licentiaat fiscaal recht, Fiscale Hogeschool, (1991)
 • Licentiaat in de rechten, ULB (1989)

RECENTE BIJDRAGEN

Boeken

 • « Le recouvrement de l’impôt », in Manuel de procédure fiscale, 3e ed.(dir. François Stevenart Meeus), Anthémis, 2019, blz. 845-978. Olivier had al aan de eerste twee edities bijgedragen
 • « Commentaire de l’arrêt de la Cour de cassation du 27 novembre 2009 sur le thème de ‘L’Interprétation stricte du droit fiscal’ », in Les grands arrêts de la jurisprudence fiscale, (E. Traversa, dir.), Brussel, Larcier, 2020

Artikels

 • « Les procès-verbaux – les preuves », in Revue de Fiscalité Régionale et Locale, met J. Colson, 2020/3, blz. 248-257
 • « Commentaire de l’arrêt de la Cour de cassation du 27 novembre 2009 sur le thème de ‘L’Interprétation stricte du droit fiscal’ », in Les grands arrêts de la jurisprudence fiscale, E. Traversa, dir., Larcier, Brussel, 2020 (637 blz.)
 • « Le nouveau Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales », in Journal de droit fiscal, 2020, blz. 15-45.
 • « Les opérations sur le capital, in L’impact fiscal de la réforme du droit des sociétés », Anthémis, 2019, blz. 105-118
 • « Le juge peut-il remédier à l’inconstitutionnalité temporaire du délai de réclamation ? Le « Oui » et le « Non » de la Cour de cassation », in Revue Générale du Contentieux Fiscal, 2018/03, blz. 268-271
 • « Rachat d’actions dans le chef de la société cédante : état des lieux suite à la révision de la position administrative », met J. Colson, in Revue Générale de Fiscalité et de Comptabilité Pratiques, mei 2017, blz. 4-9

Seminaries en conferenties

 • Feb. 2020 : HEC – Université de Liège, « La fiscalité de la mobilité », met J. Colson, Liège
 • Feb. 2020 : Van Ham et Van Ham, « Le nouveau Code du recouvrement », in Les nouveaux pouvoirs de l’administration fiscale, Brussel
 • Januari 2020 : « Volvo Reiff, Le nouveau régime fiscal des voitures de société », met J. Colson, Welkenraedt
 • Dec. 2019 : DALDEWOLF Breakfast at Stefany’s, « Le régime fiscal de la mobilité», met J. Colson, Brussel
 • Dec. 2019 : International Fiscal Association RDC branch, onder het voorzitterschap van M. Dewolf : « Quelques éléments d’une comparaison entre la TVA Congolaise et la TVA européenne », Brussel
 • Okt. 2019 : Iplus consulting, « La TVA européenne comme source d’inspiration de la TVA congolaise », Kinshasa
Olivier BERTIN - Avocat associé - DALDEWOLF

Olivier Bertin

ADVOCAAT, PARTNER

Fiscaal recht

Frans, Nederlands, Engels

Brussel