Magali de FOOZ

Magali de Fooz is lid van de Brusselse balie (2014). Zij is medewerkster bij DALDEWOLF. Zij is lid van het team Vennootschapsrecht en Financieel Recht.

Magali heeft een expertise ontwikkeld in vennootschapsrecht, zowel in advies als in geschillen. Zij verleent dagelijkse juridische bijstand aan nationale en internationale ondernemingen in materies die verband houden met vennootschapsrecht: oprichting, corporate housekeeping, corporate governance, beheer van de relaties tussen aandeelhouders en met de administratieve organen, overdracht van vennootschappen en herstructurering.

BELANGRIJKSTE EXPERTISES

  • Verkoop van vennootschappen
  • Oprichting van vennootschappen
  • Herstructurering, fusies en overnames
  • Corporate housekeeping
  • Geschillenbeslechting in vennootschaps- en burgerlijk recht

ACTIVITEITEN EN LIDMAATSCHAP

  • Lid van de balie te Brussel

OPLEIDING

  • Master in de rechten, optie Europees en Internationaal Recht, VUB (2012)
Magali de FOOZ

Magali de FOOZ

LinkedIn
ADVOCAAT, MEDEWERKSTER

Vennootschapsrecht en Financieel Recht

Frans, Nederlands, Engels

Brussel

Menu