Inès VERMEIREN - Avocate collaboratrice - DALDEWOLF

Inès VERMEIREN is lid van de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel (2018). Zij is medewerkster bij DALDEWOLF. Zij is lid van het team Vennootschapsrecht en Financieel Recht.

Inès VERMEIREN is actief in het opstellen van vennootschapsdocumenten (statuten en aandeelhoudersovereenkomsten), het onderhandelen over en het opstellen van aandelenoverdrachtovereenkomsten, alsook in herstructureringen van ondernemingen en insolventieprocedures.  Haar expertise omvat zowel adviesverlening als arbitrage en geschillenbeslechting.

BELANGRIJKSTE EXPERTISES

  • Fusies en overnames
  • Herstructurering
  • Vereffening
  • Start-ups
  • Arbitrage
  • Geschillen

ACTIVITEITEN EN LIDMAATSCHAP

OPLEIDING

  • Master in de rechten, optie Europees en economisch recht, KUL (2018)

RECENTE BIJDRAGEN

Artikels

  • P. DE WOLF et I. VERMEIREN, “La transparence des sociétés commerciales” in A. NGWANZA, 20 Ans de jurisprudence CCJA, 2022, p. 91 – 114
  • P. DE WOLF et I. VERMEIREN, “Cour const., 15/10/2020”, JT 2021, nr. 7, 134-135

Conferenties en seminaries

  • April 2020: “Bestuur en Algemene Vergadering in tijden van coronacrisis”, DALDEWOLF Breakfast at Stefany’s – webinar