SECTOREN

Vervoer

Het kantoor heeft een toonaangevende expertise in de vervoersector, voornamelijk het spoorvervoer, maar ook het overige vervoer over land en het luchtvervoer, zowel wat betreft de regelgeving als de historische en economische context.

Het team van gespecialiseerde advocaten staat cliënten bij in alle aangelegenheden die verband houden met markttoegang (vergunningen, overheidsopdrachten en concessies, open toegang, economisch evenwichtstoets, enz.) en met de ontwikkeling van hun activiteiten (subsidies en staatssteun, antitrust, fusies en overnames, herstructureringen en privatiseringen, infrastructuurheffingen, capaciteitstoewijzing, verplichtingen van openbare dienst, internationale samenwerking, enz.)

De advocaten vertegenwoordigen hun cliënten ook in Belgisch en Europese administratieve en gerechtelijke procedures.

EXPERTS

Fabian
Tchékémian
Emmanuel van NUFFEL d'HEYNSBROECK
Menu