IP – Digitaal

Adviesverlening omtrent alle juridische aspecten van innovaties is een van de erkende expertises van het kantoor.

De gespecialiseerde advocaten van het IP – Digital team komen tegemoet aan de behoeften van een brede waaier van innoverende ondernemingen uit diverse sectoren (TMT, AI, IoT, farma, halfgeleiders, F&B, enz.), voor alle zaken met betrekking tot de bescherming, verdediging en exploitatie van hun innovaties.

Het team heeft een complexe kennis opgebouwd van digitale technologieën (software, data, AI, IoT) en van alle aangelegenheden die betrekking hebben op auteursrecht, databankenrecht en de bescherming van persoonsgegevens en niet-persoonsgebonden gegevens.

Het team heeft ook erkende ervaring in octrooi- en merkenrecht, in het adviseren en implementeren van strategieën voor het beheer en de bescherming van bedrijfsgeheimen, en in het onderhandelen over en het opstellen van contracten met betrekking tot open innovatie.

Het IP – Digital team geeft de voorkeur aan een multidisciplinaire aanpak en heeft sterke partnerschappen ontwikkeld met deskundigen, zoals octrooigemachtigden en deskundigen die gespecialiseerd zijn in gegevensanalyse en computerbeveiliging, om de technische kant van zijn zaken met vertrouwen te kunnen behandelen.

Digitale technologieën (software, data, AI, IoT)

DALDEWOLF staat ondernemingen bij in het onderhandelen over en het opstellen en herzien van “IT”-contracten, die betrekking hebben op de levering van digitale diensten, de ontwikkeling en exploitatie van softwareoplossingen, de toegang tot en het gebruik van gegevens, met bijzondere aandacht voor clausules betreffende de bescherming van intellectuele-eigendomsrechten en bedrijfsgeheimen, de bescherming van persoonsgegevens en aansprakelijkheidsvraagstukken.

Het kantoor adviseert cliënten bij het structureren van de bescherming van hun digitale oplossingen, waarbij exclusieve rechten, contracten en vertrouwelijkheid worden gecombineerd, op basis van een gedetailleerde analyse van het bedrijfsmodel van de cliënt (en het relatieve belang van software, algoritmen en gegevens in dat model).

De cliënten van het kantoor zijn actief in verschillende sectoren (autonome voertuigen, logistiek, medisch/gezondheidszorg) en exploiteren verschillende digitale technologieën (gegevensbeheer en -analyse, met inbegrip van kunstmatige intelligentie, platforms en software as a service, IoT-hardware en -software).

Het team heeft ruime ervaring in digitale geschillenbeslechting (met inbegrip van procedures voor inbeslagneming en procedures van gemeen recht voor de bewaring van digitaal bewijs).

Exploitatie van werken

Het kantoor vertegenwoordigt cliënten in de muziek-, audiovisuele, sport- (voetbal), beeldende kunsten- en uitgeverssector door hen te adviseren over auteursrechten en naburige rechten, hen bij te staan in contractuele onderhandelingen, studies en geschillen voor de Belgische en Europese rechtbanken.

Bescherming en beheer van bedrijfsgeheimen

DALDEWOLF heeft een aanbod uitgewerkt voor het beheer en de bescherming van de bedrijfsgeheimen van zijn cliënten, overeenkomstig de recente wetgeving op dit gebied die de proactieve vaststelling van maatregelen ter bescherming van de geheimhouding vereist.

De gespecialiseerde advocaten van het team hebben tot taak het risico van misbruik van vertrouwelijke informatie van cliënten te beperken en hen in staat te stellen doeltreffender op te treden in geval van verduistering en onrechtmatige openbaarmaking van hun bedrijfsgeheimen.

Bescherming van immateriële activa in China

De China Desk staat cliënten bij in alle zaken die verband houden met de bescherming, exploitatie en verdediging van hun immateriële activa in China.

Contracten en open innovatie

Open innovatie staat centraal in de praktijk van het IP – Digital team, met erkende ervaring in het opstellen, onderhandelen en beoordelen van innovatieve contracten (licentie, ontwikkeling, samenwerking, mede-eigendom, overdracht, NDA, consortium tussen universiteiten en privéondernemingen), alsook in het verstrekken van strategisch en deskundig advies op dit gebied.

Afhankelijk van het ontwerp van de technologie analyseren de gespecialiseerde juristen van het team de verplichtingen en verantwoordelijkheden van de betrokken partijen, integreren zij de vereisten voor de bescherming van intellectuele eigendomsrechten en bedrijfsgeheimen en vertalen zij deze in praktische en leesbare documenten.

Bescherming van persoonsgegevens (GDPR)

Het kantoor heeft bijzondere ervaring opgedaan op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

Het team is betrokken bij de naleving van de GDPR door ondernemingen, gaande van een analyse van de elementen van niet-naleving, het opstellen van een nalevingsplan volgens de prioriteiten van de cliënt, via het opstellen van een register van verwerkingsactiviteiten, tot de uitvoering van corrigerende maatregelen. Het team heeft ervaring in compliance met Europese en niet-Europese ondernemingen en internationale organisaties.

DALDEWOLF staat haar cliënten regelmatig bij in specifieke aspecten van de RGPD, zoals het beoordelen van hun gegevensbeschermingseffect voor de inzet van in het oog springende technologieën, meldingsprocedures na een inbreuk in verband met persoonsgegevens en communicatie met de betrokkenen, en procedures voor de gegevensbeschermingsautoriteit.

In het kader van inbreuken op persoonsgegevens werkt het team regelmatig samen met specialisten op het gebied van IT-beveiliging en openbare communicatie.

EXPERTS

Niets gevonden.

Legal 500 – INDUSTRY FOCUS: IT AND TELECOMS – 2020

‘They offer business-oriented solutions and the ability to handle complex procedural files and sharp deadlines.’

‘Strong team that is able to think with you while still providing the best legal advice. They go the extra mile.’

Leaders League – COPYRIGHT LAW – Highly Recommended – 2020

Leaders League – TRADEMARK LITIGATION – Recommended – 2020

Leaders League – PATENT LITIGATION – Recommended – 2020

Leaders League – IT-DATA PROTECTION & TELECOMS – Highly Recommended – 2020

Menu