Wettelijke vermeldingen

De informatie op deze pagina geldt als een eenvoudige beschrijving van het advocatenkantoor DALDEWOLF en mag in geen geval geïnterpreteerd worden als een bron van juridisch advies.

Deze website en zijn inhoud zijn eigendom van DALDEWOLF.  De namen, logo´s en afbeeldingen zijn eveneens eigendom van DALDEWOLF en zijn vennoten en mogen onder geen enkele vorm gebruikt of gereproduceerd worden zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van DALDEWOLF.  Ieder verzoek in dit verband dient gericht te worden aan info@daldewolf.com.

Op deze website, met inbegrip van de huidige wettelijke vermeldingen, is het Belgisch recht van toepassing. Voor geschillen betreffende de website zijn alleen de Belgische rechtbanken bevoegd.  

De website van DALDEWOLF, zijn wettelijke vermeldingen en de voorwaarden tot tussenkomst, kunnen regelmatig gewijzigd en aangepast worden. We wensen de bezoeker van deze website hierop attent te maken.