Vermogens- en familierecht

DALDEWOLF beschikt over ruime ervaring op het vlak van erfrecht (nationale en internationale aspecten), vereffeningen en verdelingen en successieplanning. Het kantoor behandelt eveneens talrijke dossiers familierecht, meer bepaald inzake echtscheidingen en de verblijfsregeling voor kinderen, desgevallend in een grensoverschrijdende context. 

Het team vermogensrecht wordt geleid door Frédéric Veldekens, een gerenommeerd rechtsdeskundige die vaak als spreker te gast is op talrijke conferenties.  

Het team vermogensrecht biedt aan haar cliënten een volledige analyse aan van alle burgerrechtelijke en fiscale gevolgen van een successieplanning. 

DALDEWOLF streeft voor de dossiers van deze praktijkgroep, net zoals voor alle behandelde dossiers, naar praktische en snelle oplossingen, waarbij er desgevallend gebruik wordt gemaakt van alternatieve geschillenbeslechting

De praktijkgroep staat onder leiding van Frédéric Veldekens