Italian Desk

Patrick Van Leynseele en Dominique Bogaert zijn samen verantwoordelijk voor onze "Italian Desk". Zij staan Italianse en Belgische cliënten bij in de ontwikkeleing van hun projecten in die landen, in het bijzonder met betrekking tot de juridisiche aspecten van het zaken doen. Zij genieten van een bijzonder ervaring in de onderhandeling en redactie van agentuur- en distributieovereenkomsten alsmede inzake geschillenregeling bij dat soort contracten. 

Come co- responsabili dell'Italian desk, Patrick van Leynseele e Dominique Bogaert assistono le imprese italiane e belghe nello sviluppo dei loro proggetti commerciali in Belgio  e in Italia e più generalmente per tutti gli aspetti legali legati alle loro attivita in entrambi questi paesi. Patrick e Dominique sono tra l'altro esperti nell'ambito dell'intermediazione  commerciale (agenzia e distribuzione) tanto per le trattative e la redazione dei contratti quanto per la risoluzione delle controversie.