Europees recht, mededinging en regulering

DALDEWOLF beschikt over ruime ervaring aangaande Europees recht, mededinging, distributierecht en marktpraktijken. 

Het kantoor behandelt dossiers aangaande zowel Belgisch als Europees mededingingsrecht (geschillenprocedures gevoerd voor nationale en EU overheden en voor rechtbanken, bijstand bij onderzoeken, audit- en complianceprogramma’s). De advocaten behandelen tevens problemen aangaande de doorvoering van de interne markt (vrij verkeer van goederen, vrijheid van vestiging en vrije levering van diensten). 

Onze kennis van het mededingingsrecht is alom geprezen, het departement wordt vernoemd in de Legal 500 ranking (Tier 3), “With some of the firm’s lawyers being economists, its expertise relies on an in-depth understanding of economic issues”.

Het team heeft eveneens een belangrijke en gekende praktijk inzake Europese en internationale ambtenarenzaken.  

De advocaten verlenen ook advies aan Belgische en buitenlandse ondernemingen op het gebied van distributie (keuze van de handelsovereenkomst, contracttechnieken en geschillen) en van marktpraktijken (oneerlijke concurrentie, verkooptechnieken, reclame…). 

De praktijkgroep Europees recht, mededinging en distributie staat onder leiding van Thierry Bontinck, Dominique Bogaert, Carole MaczkovicsPierre Goffinet, met de steun van Laure Bersou, Anaïs Guillerme, Thaïs Payan, Lynn Waem, Roman Spangeberg en Mediona Shehu.

DALDEWOLF heeft een aanzienlijke ervaring in de telecommunicatiesector en regulering van netwerkindustrieën. DALDEWOLF staat haar klanten ook bij in de volgende sectoren: staatssteun, spoorwegen en energiesectoren (REMIT).

DALDEWOLF maakt deel uit van een netwerk van eersterangs advocatenkantoren, die op elk moment op kunnen treden wanneer cliënten geconfronteerd worden met multi-jurisdictionele onderzoeken binnen Europa. 

Het kantoor beschikt ook over praktijkervaring op het vlak van Europese overheidsopdrachten, welke materie door Emmanuel van Nuffel beoefend wordt binnen de praktijkgroep administratief recht en overheidsopdrachten.