Europees recht, mededinging en distributie

DALDEWOLF beschikt over ruime ervaring aangaande Europees recht, mededinging, distributierecht en marktpraktijken. 

Het kantoor behandelt dossiers aangaande zowel Belgisch als Europees mededingingsrecht (geschillenprocedures gevoerd voor nationale en EU overheden en voor rechtbanken, bijstand bij onderzoeken, audit- en complianceprogramma’s). De advocaten behandelen tevens problemen aangaande de doorvoering van de interne markt (vrij verkeer van goederen, vrijheid van vestiging en vrije levering van diensten). 

Het team heeft eveneens een belangrijke en gekende praktijk inzake Europese en internationale ambtenarenzaken.  

De advocaten verlenen ook advies aan Belgische en buitenlandse ondernemingen op het gebied van distributie (keuze van de handelsovereenkomst, contracttechnieken en geschillen) en van marktpraktijken (oneerlijke concurrentie, verkooptechnieken, reclame…). 

De praktijkgroep Europees recht, mededinging en distributie staat onder leiding van Thierry Bontinck, Dominique Bogaert, Carole MaczkovicsPierre Goffinet, met de steun van Anaïs Guillerme, Lynn Waem en Marie Forgeois.

DALDEWOLF maakt deel uit van een netwerk van eersterangs advocatenkantoren, die op elk moment op kunnen treden wanneer cliënten geconfronteerd worden met multi-jurisdictionele onderzoeken binnen Europa. 

Het kantoor beschikt ook over praktijkervaring op het vlak van Europese overheidsopdrachten, welke materie door Emmanuel van Nuffel en Kevin Munungu beoefend wordt binnen de praktijkgroep administratief recht en overheidsopdrachten.