Congo-Kinshasa by DALDEWOLF

Congo-Kinshasa by DALDEWOLF
CONGO-KINSHASA by DALDEWOLF stelt zijn ervaring tot uw dienst door u te adviseren bij al uw verrichtingen in de Democratische Republiek Congo.


CONGO-KINSHASA by DALDEWOLF by DALDEWOLF is aanwezig in de Democratische Republiek Congo om u bij te staan bij de beslechting van uw lokale of internationale geschillen.


Dankzij de ervaring van Patrick DE WOLF en Romain BATTAJON biedt ons kantoor zijn diensten aan in de Democratische Republiek Congo via CONGO-KINSHASA by DALDEWOLF, om u te ondersteunen bij elke stap in uiteenlopende sectoren zoals energie, mijnbouw, telecommunicatie, de financiële sector, de transportsector etc.

CONGO-KINSHASA by DALDEWOLF wordt geleid door Romain BATTAJON die al zijn expertise, opgedaan in de loop der jaren, ten dienste stelt van onze cliënten. Fabian TCHÉKÉKÉMIAN en Thierry BONTINCK vullen dit team aan en worden in hun werk bijgestaan door Arnaud TSHIBANGU MUKENDI en Guelord MOSAU MBOMBO.

Sommige leden van CONGO-KINSHASA by DALDEWOLF waren persoonlijk betrokken bij het proces van de toetreding van de Democratische Republiek Congo tot het OHADA-verdrag. Zo beschikken zij over alle knowhow in alle takken van het OHADA-recht die nodig is voor de belangenbehartiging van de CONGO-KINSHASA by DALDEWOLF-cliënten.

CONGO-KINSHASA by DALDEWOLF adviseert grote internationale financiële instellingen, banken, verzekeringsmaatschappijen, nationale toezichthouders en tussenpersonen die actief zijn in de sector.

CONGO-KINSHASA by DALDEWOLF adviseert investeerders, voornamelijk mijnbouw- en petroleummaatschappijen, bij de juridische en fiscale structurering van hun activiteiten, bij de keuze en implementatie van hun wettelijke exploitatievehikels, bij het verkrijgen van vergunningen, bij hun contractuele relaties (leveranciers, klanten, werknemers, etc.) en bij het beheer van hun geschillen.

CONGO-KINSHASA by DALDEWOLF adviseert ondernemers die een vergunning voor energieproductie en -distributie wensen te verkrijgen. Het staat hen bij in de onderhandelingen en de procedure voor het verkrijgen van deze vergunningen, in de structurering en ondersteuning van het project.

CONGO-KINSHASA by DALDEWOLF adviseert informatietechnologie- en communicatieoperatoren, met name voor het verkrijgen van vergunningen, het bestuur, de contracten, exploitatie van de netwerken en geschillenbeslechting.

Op het gebied van transport heeft CONGO-KINSHASA BY DALDEWOLF een bijzondere expertise opgebouwd in de spoorwegsector, met name door het adviseren van de vereffenaars van een spoorwegmaatschappij en het uitvoeren van een volledige juridische audit van de Société Nationale des Chemins de Fer Congolais. Deze ervaring strekt zich uit tot het weg- en zeevervoer.

Het succes van CONGO-KINSHASA by DALDEWOLF is vooral gebaseerd op de toewijding, ethiek en professionaliteit van haar leden. Deze laatste zetten zich in om hun cliënten te voorzien van het hoogste niveau van expertise op het gebied van nationale en internationale raadgeving en procesvoering. Zij zullen u ook bijstaan in uw betrekkingen met de politieke en administratieve autoriteiten.

 

TEAM

 

 • Patrick DE WOLF
  Advocaat aan de balie van Brussel
  pdw@daldewolf.com

  Patrick De Wolf heeft aanzienlijke ervaring in het bijstaan van buitenlandse investeerders in de DRC en in de landen van de subregio. Hij is een pionier geweest voor het OHADA-recht in de DRC. Hij wordt erkend als expert in fusies en overnames en arbitrage. Hij doceert ondernemingsrecht aan de universiteit (UCL).

 

 • Romain BATTAJON
  Advocaat aan de balie van Kinshasa Matete en Brussel
  rob@daldewolf.com

  Romain BATTAJON is sinds 2007 actief in de DRC en adviseert er vele bedrijven op alle gebieden van het ondernemingsrecht. Hij is ook de initiatiefnemer van de pan-Afrikaanse denktank voor de verbetering van het ondernemingsrecht, ABLE Network/Club 54.

   
 • Fabian TCHÉKÉMIAN
  Advocaat aan de balie van Brussel
  ftc@daldewolf.com

  Fabian TCHÉKÉMIAN heeft waardevolle expertise verworven in het onderhandelen van contracten onder het Congolees recht. Hij is een specialist in OHADA-recht. Hij is betrokken bij tal van overnames en herstructureringen. Hij is een erkend bemiddelaar en adviseert bedrijven in internationale arbitrages.

 

 • Thierry BONTINCK
  Advocaat aan de balie van Brussel en Parijs
  tbo@daldewolf.com

  Thierry BONTINCK behandelt Europeesrechtelijke kwesties die betrekking hebben op de Europese interne markt en de toegang van derde landen tot die markt. Hij is een expert op het gebied van het recht van de Conventie van Lomé (ACS-landen) en van de beperkende maatregelen opgelegd door de Raad van de Europese Unie.

 

 • Arnaud TSHIBANGU MUKENDI
  Advocaat aan de balie van Brussel en New-York

  Door zijn professionele ervaring in Europa en de Verenigde Staten heeft Arnaud Tshibangu MUKENDI expertise ontwikkeld op het gebied van financieel recht, mijnbouwrecht en internationale arbitrage.

 

 • Guélord MOSAU MBOMBO
  Advocaat aan de balie van Kinshasa Matete

  Guélord Mosau Mbombo behandelt voornamelijk kwesties in verband met investeringen, overheidsopdrachten, PPS en de wetgeving inzake mijnbouw en koolwaterstoffen.