Africa Desk

Het kantoor beschikt over een erkende expertise op de Afrikaanse markt in zeer gevarieerde sectoren, waaronder energie, mijnbouw, telecom, de finaciële sector, transport, etc.

Onze teams zijn regelmatig betrokken bij onderhandelingen en het afronden van transacties waar, in het algemeen, actoren uit meerdere landen aan deelnemen, vaak met internationale geldschieters (waaronder "Project Finance”).

Wij staan onze cliënten tevens bij met de vestiging van hun activiteiten in Afrika, o.a. in de bank- en verzekeringssector.

Op het gebied van behandeling van geschillen, is het kantoor actief in talrijke arbitageprocedures (CCI, CNUDCI, …) waarbij wij de clënten bijstaan in dit soort complexe procedures, vaak als arbiters. Deze praktijk wordt mede bevorderd door de internationaal erkende specialisatie van de praktijkgroep "arbitrage”.

Onze advocaten worden, tenslotte, regelmatig gevraagd om studies uit te voeren in het kader van aanbestedingen door internationale organisaties, zoals de Europese Unie of de Wereldbank.

De activiteiten op de Afrikaanse markt worden verder geïllustreerd door de publicatie van gespecialiseerde artikelen (met name, doch niet uitsluitend, over het OHADA recht), en door de regelmatige organisatie van gespecialiseerde congressen, in Europa of in Afrika, met betrekking tot het investerings- en bedrijfsrecht in Afrika.

Binnen de Africa Desk en vanuit de door Patrick De Wolf opgedane ervaring, uit zich bij DALDEWOLF de complementariteit tussen alle praktijkgroepen ten dienste van de onderneming en de ondernemer in Afrika: met name corporate en finance, arbitrage, litigation en mediation, mededinging, IP/IT, contracten en verbintenissen.

Bepaalde leden van het kantoor hebben de aansluiting van de Democratische Republiek Congo bij het OHADA-verdrag, actief ondersteund, meer bepaald in het vennootschaps- en zekerhedenrecht, een hoeksteen bij het sluiten van investeringscontracten in Afrika.

De actieradius van het kantoor strekt zich uit over het merendeel van de landen van het continent, mede dankzij samenwerkingsovereenkomsten met lokale advocatenkantoren die gekozen werden voor hun expertise en ethische principes, met een bijzondere voorkeur voor Congo (RDC), Rwanda en Burundi.

De praktijkgroep African Desk wordt bijgestaan door Patrick De Wolf, Romain BattajonGeorges-Albert Dal, Fabian Tchékémian en Marc Dal.

 

Publicaties en congressen

 • P. DE WOLF et L. HAVERBEKE, «Les multiples voies de la résolution des litiges commerciaux», Revue de la Chambre de Commerce Belgique, Luxembourg, Afrique, Caraïbes, Pacifique, ACP-CBL, 2015, p. 21.
 • G.-A. DAL et F. TCHEKEMIAN, «Droit OHADA de l'arbitrage», la Revue internationale de droit des affaires (DAOR), n° 2014/2, n° 110, pp. 161 et suiv..
 • P. DE WOLF, « Les leviers juridiques et judiciaires de l'attractivité économique des territoires», in Le système juridique de l'OHADA et l'attractivité économique des Etats parties 20 après: bilans et défis à relever, colloque AEDJ, 20 Juin 2013.
 • P. DE WOLF, «Le droit congolais des sociétés et la perspective OHADA, inLe droit de l'OHADA : son insertion en République Démocratique du Congo, direction scientifique avec I. Verougstraete, Bruylant, 2012, pp. 159 à 206.
 • M. DAL, «Le droit de l'OHADA: les incidences de l'acte uniforme relatif au droit commercial général sur le droit congolais», avec A. DEJEMEPPE, in Le droit de l'OHADA: son insertion en RDC, Bruylant, 2012, pp. 121 à 158.
 • P. DE WOLF, «L'organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA) de sa création à l'adhésion de la République Démocratique du Congo», coll. Crides, INEADEC et Fonds scientifique Jean Bastin, 11 mars 2010 (organisation du colloque et présentation d'un rapport sur l'AUSGIE).
 • P. DE WOLF, «Entreprendre au Rwanda», avec J. KAVARUGANDA, rapport (16 p.) au colloque international «Investir dans les pays des grands lacs» organisé par le Ministère belge de la Coopération, Bruxelles Palais d'Egmont, 27-28 juin 2005.
 • P. DE WOLF, «Le droit des affaires de la République démocratique du Congo à la croisée de chemins», Revue de Droit Africain, Janvier 2004, pp. 19 à 40. 
 • R. BATTAJON, « Etat de l’application du droit OHADA en République Démocratique du Congo », revue Enjeux Africains, n°26/2017.
 • R. BATTAJON, « La gouvernance des sociétés commerciales dans l’espace OHADA », revue Enjeux Africains, n°25/2017. 
 • R. BATTAJON, « Plaidoyer pour l’adhésion de la République Démocratique du Congo à l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (co-écrit avec Johnny MBUYI) », JuriAfrique, 2017.
 • R. BATTAJON, « Le nouvel acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif : vers une professionnalisation des mandataires judiciaires dans l’espace OHADA (co-écrit avec Arnaud Houet) », Revue de Droit des Affaires Internationales, n°6/2016.