Administratief recht en overheidsopdrachten

Contracten met de overheid en overheidsopdrachten. Administratief en publiek recht 

DALDEWOLF biedt voortaan ook diensten aan op het gebied van overheidscontracten en –opdrachten en, meer algemeen, van administratief en publiek recht.

 

Contracten met de overheid en overheidsopdrachten

DALDEWOLF komt op het gebied van het  economisch administratief recht tussen in alle domeinen waar er sprake is van interactie  tussen overheid en bedrijven. Meer bepaald inzake: 

 • overheidscontracten en –opdrachten van Belgische overheden en van Europese instellingen
 • transacties aangaande publieke eigendom
 • de economische activiteit van de overheden
 • uitbesteding van overheidsactiviteiten

Op al deze gebieden verleent het kantoor advies aan de overheden en de hiermee gelijkgestelde instellingen (bv. universiteiten), alsook aan overheidsbedrijven en private ondernemingen. Het kantoor staat de betrokken partijen bij en komt tussen in alle fasen van de totstandkoming van de contractuele relatie:  

 • de omschrijving van het voorwerp en het opstellen van aanbestedingsberichten en lastenboeken
 • opstellen van kandidaturen en van offertes
 • incidenten tijdens de gunningsprocedures
 • analyse van de kandidaturen, van de offertes en van de gunningsbeslissing
 • uitvoering van het contract

Het kantoor komt tussen in dringende en gewone geschillenprocedures, voor de burgerlijke rechter, de Raad van State en het Hof van Justitie van de Europese Unie. 

 

Algemeen administratief en publiek recht

Op het vlak van het algemeen administratief en publiek recht verleent DALDEWOLF regelmatig advies en bijstand aan bestuurlijke overheden en particulieren in de volgende domeinen: 

 • grondrechten
 • regionale en lokale fiscaliteit
 • ambtenarenzaken
 • relaties tussen overheden, intercommunales en administratief toezicht
 • stedenbouw en milieu

Het kantoor komt tussen in dringende en gewone procedures, voorafgaand aan en tijdens rechtsprocedures, gevoerd voor de administratieve overheden en voor rechtscolleges, voor de burgerlijke rechter, voor de Raad van State en voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. 

 

De praktijkgroep administratief recht is samengesteld door Emmanuel van NuffelDominique Bogaert en Kevin Munungu.