VRIJE BEROEPEN

De beoefenaars van vrije beroepen (architecten, landmeters, dokters, tandartsen, kinesitherapisten, dierenartsen, advocaten, notarissen, gerechtsdeurwaarders, boekhouders, edm.) zullen vanaf 1 mei 2018 (inwerkingtreding van de hervorming van het insolventierecht) failliet verklaard kunnen worden. Zij zullen ook, in geval van financiële moeilijkheden in het kader van de uitoefening van hun beroep, van de bescherming van de rechtbank kunnen genieten dankzij een procedure voor gerechtelijke reorganisatie. Artikel geschreven door Raphaël Gevers